1956

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár „Friss szelek, fényes szelek fújnak…” Emlékkiállítás és rendezvénysorozat Egerben az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján címmel sikeres pályázatot nyújtott be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz.

A sikeres pályázatnak köszönhetően a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a Dobó István Vármúzeummal és a Magyar Országos Levéltár Heves Megyei Levéltárával közösen emlékkiállítást és programsorozatot szervezett az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére.

A kiállítás méltó emléket állított az 1956-os forradalom és szabadságharc egri és Heves megyei történéseinek.  Fontosnak tartottuk, hogy a 60. évfordulón a különböző korosztályok megismerjék az ’56-os forradalom és szabadságharc eseményeit, hátterét, ok-okozati összefüggéseit. A kiállítás írásos és tárgyi emlékei nemcsak a forradalom eseményeit, hanem az azt körbeölelő történelmi és társadalmi hátteret is felelevenítették. Foglalkoztunk Eger és Heves megye 1956 előtti gazdasági, társadalmi és politikai viszonyaival, a forradalom közvetlen előzményeivel, magával a forradalom eseményeivel, majd egy nagyobb tematikus egységben mutattuk be a forradalom utáni ellenállást, a megtorlást.

Az emlékkiállítást és a programokat az „1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság” támogatta és „A Magyar Szabadság Éve” elnevezésű programsorozat keretében valósult meg.

A kiállításhoz programok is kapcsolódtak, melynek linkjeit itt találják:

09.21. Dr. Bartók Béla: Népi Demokrácia – Kommunista diktatúra
10.12. Gál Máté: Egyházellenes fellépés Egerben és Heves megyében az 1950-es években
10.20. Ferenczi György és a Rackajam: Gérecz Attila estje
10.26. Dr. Kozári József: Forradalmi események Heves megyében
10.27. Szíki Károly – 1956, EGER
11.03. Magyar szabadság ’56 – Heves megyei írók, költők a forradalomról
11.10. Szíki Károly: 1956, Heves megye – filmbemutató
11.15. Bakacsi Ernő: 56-os Mozaik
11.18. Ungvári P. Tamás és Ungvári Zsófia: Egy ősz örök emléke – 56-os versek
11.23. Dr. Rainer M. János: 1956 – A Forradalom utáni megtorlás
12.01. Bodor Sarolta – Szíki Károly: Az akasztófa árnyékában: Ítélet Jobb László és társai perében
12.05. JÁTÉKFILMEK ’56-ról: Filmnézés és kötetlen beszélgetés Ponyi Lászlóval a Nemzeti Művelődési Intézet kutatójával
12.14. Dr. Valuch Tibor: Hétköznapi élet a Kádár-rendszerben
12.15. Szíki Károly – 1956, EGER

10.20-12.03. „56-ból 56-ról” – Nosztalgia mozi a Bródyban
         11.12.
         11.19.

Szecskó Károly: Emberi sorsok 1956

Szecskó Károly történész évtizedek óta foglalkozik a témával, s az egri résztvevők java részét személyesen ismerte. Az elhunyt forradalmárokról készülő munkájában feldolgozta a Heves Megyei Levéltár iratait, a sajtótermékeket, a résztvevők és családtagjaik visszaemlékezéseit, valamint engedélyükkel a bírósági dokumentumokat, tárgyalási jegyzőkönyveket is, így a kötet 58 személy életét tárja elénk:
 

– a már elhunyt forradalmárok, akiket a megtorlás időszakában börtönbüntetésre ítéltek, internáltak, közbiztonsági őrizet alá helyeztek, avagy éveken keresztül mozgalmi és nemzeti ünnepek előtt „begyűjtöttek”, hogy az illetők ne tudjanak „rendbontó” tevékenységet végezni;

– akik Egerben születtek, és 1956-os tevékenységük is szülővárosukban történt;

– akik itt születtek, de máshol vettek részt a forradalmi eseményekben;

– akik nem városunkban születtek, vagy haltak meg, de hosszabb ideig Egerben éltek.

– az orvosok, akik a december 12-i sortűz után a sebesülteket ellátták, s ezt követően memorandumot szerkesztettek, s elvitték azt a szovjet parancsnokságra.

A kötet megjelentetését az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta.

2016.12.16. Szecskó Károly: Emberi sorsok 1956