83. Meyer, Stephenie: Twilight – Alkonyat (501 p.)