Álláspályázat

A Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
helyismereti könyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, négy hónap próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3200 Gyöngyös, Fő tér 10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Helyismereti és zenei részleg munkatársa, a tevékenységgel összefüggően a gyűjtemény kezelése (állományfejlesztés, állományvédelem, feltárás, stb.), tájékoztatás, referensz munka, kölcsönzés, helyismereti kutatómunka elősegítése, rendezvényszervezésben való részt vétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

·         Főiskolai vagy egyetemi könyvtáros és / vagy történész végzettség

·         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

·         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások

·         Magyar állampolgárság

·         Büntetlen előélet
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         Helytörténeti kutatásban szerzett tapasztalat

·         Szakmai tapasztalat könyvtári munkahelyen

·         Tudományos fokozat

·         e-Corvina rendszer ismerete
 
Elvárt kompetenciák:

·         Nyelvismeret (elsősorban latin)

·         Történelem, helytörténet iránti elkötelezettség

·         Kiváló szintű kommunikációs készség, team-munka

·         Rugalmasság, igényes munkavégzés
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         Részletes szakmai önéletrajz.

·         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok.

·         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 20. napjától tölthető be.

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. szeptember 16.
A pályázatok benyújtásának módja:

·         Postai úton ajánlott levélben, a pályázatnak a Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: helyismereti könyvtáros.

·         Személyesen: 3200 Gyöngyös, Fő tér 10.
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:

·         www.gyongyos.hu

·         www.kozigallas.gov.hu
 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.