Emlékkönyv Fülöp Lajos nyolcvanadik születésnapjára