100. Townsend, Sue: A 13 és ¾ éves Adrian Mole (224 p.)

Kérdések:

1. Ki Pandora?

2. Melyik osztálytársa zsarolja Adriant?

3. Kinek a segítését kapta feladatul Adrian az Irgalmas Szamaritánusok csoportban?

4. Kiknek az esküvőjét nézték a tévében?

5. Hova ment az osztály kirándulni?