61. Sachar, Louis: Bradley, az osztály réme (235 p.)

Kérdések:

1. Ki lesz a padszomszédja Bradleynek?

2. Ki foglalkozik Bradley magatartásbeli problémáival az iskolában?

3. Kitől kapott monoklit Jeff és Bradley?

4. Mit ajándékoz Bradley Carlának?