Ezen a napon szerkesztés

Ács Géza (újságíró, 1861.7.31-1898 .11.2.)
Ady Endre (költő, 1877.11.22-1919. 1.27.)
Ágoston Julián Imre (szerzetes tan ár, író, 1909.8.29-1969.3.18.)
Albert Ferenc, Montedegoi (csillag ász, 1811.1.1-1883.8.9.)
Ambrus István (római katolikus főp ap, 1860.7.29-1935.12.4.)
Andrássy Katinka (grófnő, 1892.9.2 1-1985.11.7.)
Bajza József (költő, kritikus, sze rkesztő, publicista, 1804.1.31-1858.3.3.)
Balássy Ferenc (római katolikus pa p, történetíró, 1821.12.9-1896.10.4.)
Bálint Sándor (néprajztudós, 1904. 8.1-1980.5.10.)
Bán Imre (irodalomtörténész, 1905. 12.2-1990.3.19.)
Bán Péter (tanár, levéltáros, tört énész, 1947.7.15-2010.10.22.)
Bánffy György, Hunyadi-Buzás (szín művész, 1927.6.19-2010.9.3.)
Barankovics István (politikus, újs ágíró, 1906.12.13-1974.3.13.)
Bárány István (úszó, edző, szakíró , 1907.12.20-1995.2.21.)
Báró Barkóczy László (római katoli kus főpap, 1791.1.9-1847.12.13.)
Bartakovics Béla, kisapponyi (róma i katolikus főpap, 1792.4.10-1873.5.30.)
Bartalos Gyula, bogyai (római kato likus pap, 1839.6.15-1923.12.24.)
Bartha János (színész, 1799.2.2-18 52.8.21.)
Bartha Tamás Ferenc (szerzetes tan ár, 1843.8.31-1918.2.13.)
Bartók Endre (színész, 1858.11.28- 1927.6.28.)
Bartók István (római katolikus pap , 1850.8.18-1892.2.1.)
Batthyány Ignác, gróf (római katol ikus főpap, 1741.1.30-1798.11.17.)
Bayer Antal (gyógyszerész, 1860.9. 4-1948.10.29.)
Bél Mátyás (történetíró, 1684.3.24 -1749.8.29.)
Belon Gellért (római katolikus főp ap, 1911.9.24-1987.5.23.)
Bély Miklós (tanár, szakíró, 1902. 5.21-1986.3.10.)
Beniczky Miklós (gyógyszerész, 188 6.12.16-1966.7.9.)
Benkóczy Emil (tanár, 1883.3.12-19 44.6.10.)
Bényeiné Harmath Emma (énekesnő, 1 843.6.17-1915.4.30.)
Berze-Nagy János (néprajzkutató, 1 879.8.23-1946.4.6.)
Blaha Lujza, eredetileg Reindl (sz ínésznő, „a nemzet csalogánya”, 1850.9.8-1926.1.18.)
Bőhm János (római katolikus főpap, teológiai tanár, író, szerkesztő, 1850.10.30-1925.1.30.)
Bródy Sándor (író, drámaíró, publi cista, 1863.7.23-1924.8.12.)
Bugát Pál (orvos, egyetemi tanár, 1793.4.12-1865.7.9.)
Bún Samu (tanár, pedagógiai író, 1 844.10.29-1937.7.21.)
Buttler János, gróf (arisztokrata, 1773.2.25-1852.11.8.)
Csekó Gábor (római katolikus főpap , 1844.8.17-1930.6.30.)
Csepreghyné Meznerics Ilona (paleo ntológus, a föld és ásványtani tudományok doktora, 1906.5.25-1977.1.14.)
Cserépfalvi Imre (könyvkiadó, 1900 .7.28-1991.6.22.)
Csizmadia Andor (jogász, 1910.9.4- 1985.6.12.)
Csörgő Sándor (matematikus, 1947.7 .16-2008.2.14.)
Czapik Gyula (római katolikus főpa p, 1887.12.3-1956.4.25.)
Czóbel Béla (festőművész, 1883.9.4 -1976.1.29.)
Damo Oszkár, Devits (író, újságíró , filmrendező, 1886.3.5-1927.1.21.)
Dancz Gyula (borász, 1893.3.20-194 5.3.3.)
Danielik Nepomuk János (római kato likus főpap, író, 1817.5.20-1888.1.23.)
Dankó Pista (cigány származású zen ész, nótaszerző, 1858.6.14-1903.3.29.)
Dayka Gábor (költő, pap, tanár, 17 69.3.21-1796.10.20.)
Debreczeni János, zágoni (római ka tolikus főpap, 1836.3.21-1921.3.25.)
Déryné Széppataki Róza, Schenbach (színésznő, 1793.12.23-1872.9.29.)
Dévay Pál, báró (császári altáborn agy, 1735.8.4-1800.12.4.)
Dobrányi Géza (vegyészmérnök, 1921 .3.1-1990.8.3.)
Dormándi László (író, műfordító, 1 898.7.14-1967.11.26.)
Dormándi László (író, műfordító, s zerkesztő, 1898.7.14-1967.11.26.)
Dsida Jenő (költő, 1907.5.17-1938. 6.7.)
Elek Oszkár (tanár, irodalomtörtén ész, 1880.2.4-1945.6.10.)
Erdődy Gábor Antal, monyorókeréki (gróf, 1684.9.27-1744.9.26.)
Eszterházy Károly (gróf, római kat olikus főpap, 1725.5.4-1799.3.14.)
Fáy András, Péceli (író, politikus , 1922.5.30-1864.7.26.)
Fenyvessy Ferenc (jogász, újságíró , 1855.9.9-1903.6.3.)
Feszty Árpád, Rehrenbeck (festőműv ész, 1856.12.25-1914.6.1.)
Fischer Ágoston (római katolikus p ap, 1819.1.20-1873.8.25.)
Fischer István, nagyszalatnyai bár ó (római katolikus főpap, 1754.10.21-1822.7.4.)
Foglár György (címzetes püspök, eg ri kanonok, 1670.4.30-1754.10.12.)
Fraknói Vilmos (római katolikus fő pap, történész, 1843.2.27-1924.11.20.)
Futó József (geográfus, főiskolai tanár, 1918.8.22-1977.3.1.)
Gál Elemér (középiskolai tanár, ír ó, újságíró, szerkesztő, 1929.2.28-2007.5.31.)
Gál Tibor (borász, 1958.8.14-2005. 2.10.)
Gárdonyi Géza, Ziegler (író, 1863. 8.3-1922.10.30.)
Gelei Gábor (biológus, 1915.8.20-1 952.8.2.)
Grell Gergely (katolikus pap, 1813 .4.21-1875.9.13.)
Guyon Richárd (honvédtábornok, 181 3.3.31-1956.10.12.)
Gvadányi József, arezzói, őrgróf ( költő, generális, 1725.10.16-1801.12.21.)
Györgyényi Ignác (római katolikus főpap, 1807.7.15-1891.12.20.)
Gyurkó Géza (újságíró, 1928.3.26-1 984.6.2.)
Hahn István (ókor – és vallástörté nész, 1913.3.28-1984.7.26.)
Halász Ferenc, Fischer (padagógus, 1849.3.1-1910.7.3.)
Hám János (római katolikus főpap, 1781.1.5-1857.12.30.)
Hanák Kolos, abasári (jogász, gazd álkodó, 1851.8.23-1923.12.8.)
Harsányi Zsolt (író, újságíró, műf ordító, 1887.1.27-1943.11.29.)
Hatvany Lajos, báró (író, irodalom történész, 1880.10.28-1961.1.12.)
Hatvany Lili, báró (író, kritikus, 1890.3.23-1967.11.2.)
Hatvany-Deutsch József, báró (nagy tőkés, 1858.3.30-1913.6.30.)
Hegyi Kapisztrán, János Gábor (cis zter szerzetes, tanár, 1904.2.22-1992.3.6.)
Hell Miksa, Maximilian Hell. (jezs uita szerzetes, csillagász, 1720.5.15-1972.4.14.)
Hertelendy Gábor, hertelendi és vi ndornyalaki (altábornagy, 1742.9.2-1820.6.20.)
Hevesy Sándor (építész, 1902.7.23- 1985.4.11.)
Heykal Ede (kertész, 1877.2.26-195 7.8.11.)
Hild József (építész, 1789.12.8-18 67.3.6.)
Holik Sámuel (római katolikus pap, 1894.12.19-1961.9.25.)
Horánszky Nándor (jogász, politiku s, 1838.1.15-1902.4.19.)
Hortobágyi Tibor (egyetemi tanár, hidrológus, 1912.3.15-1990.4.16.)
Horváth Cyrill József (ciszterci s zerzetes tanár, 1865.11.25-1941.7.19.)
Ipolyi Albert, Stummer (néprajzkut ató, művészettörténész, 1823.10.18-1886.10.18.)
IV. Károly, Boldog (A Habsburg-ház utolsó uralkodója és az utolsó magyar király, 1887.8.17-1922.4.1.)
Ivády Sándor (vízilabdázó, 1903.5. 1-1998.12.22.)
Ivánovich Emil (római katolikus pa p, 1874.10.3-1946.2.6.)
Iványi Sándor (római katolikus pap , könyvtáros, 1917.7.7-1983.8.4.)
Jakuba János (festő, 1909.3.28-197 4.3.14.)
Jámbor Vilmos (kertész, 1825.1.16- 1901.1.14.)
Jászi Oszkár (író, politikus, szoc iológus, 1875.3.2-1957.2.13.)
Jókai Mór, Ásvai Jókay Móric (író, 1825.2.18-1904.5.5.)
Joó János, Jó (tanár, publicista, 1807.2.14-1874.11.29.)
Kádár Ferenc Géza (tanító, 1914.4. 2-1989.10.20.)
Kádár László Gábor (római katoliku s főpap, 1927.9.2-1986.12.20.)
Kádas Géza (olimpiai ezüstérmes, E urópa-bajnok úszó, 1926.8.7-1979.3.6.)
Kandra Kabos Jakab (pap, történész , 1843.4.29-1905.6.1.)
Kapor Elemér (költő, író, újságíró , 1907.3.19-2000.1.8.)
Károlyi György, nagykárolyi gróf ( arisztokrata, politikus, 1802.3.28-1877.11.9.)
Károlyi Mihály, gróf (politikus, M agyarország köztársasági elnöke, 1875.3.4-1955.3.19.)
Kárpáti Károly, Kellner Károly (bi rkózó, 1906.7.2-1996.9.23.)
Kátai Mihály, id. (festő, 1906.5.2 6-1983.11.9.)
Kemechey Jenő (író, újságíró, 1862 .12.28-1905.1.14.)
Kempelen Radó [Rudolf], kismagyari (tisztviselő, 1815.6.9-1892.12.30.)
Kepes György (festő, fotográfus, 1 906.10.4-2001.12.29.)
Kiss István (római katolikus pap, 1906.8.7-1981.6.28.)
Kiss Szaléz László (ferences szerz etes, 1904.7.27-1946.10.20.)
Kitaibel Pál (magyar botanikus és kémikus, 1757.2.3-1817.12.13.)
Klebelsberg Kunó, gróf (jogász, mű velődéspolitikus, 1875.11.13-1932.10.11.)
Kodály Zoltán (zeneszerző, népzene kutató, 1882.12.16-1967.3.6.)
Kodolányi Antal (mezőgazdász, szak író, 1835.2.16-1910.12.1.)
Koháry István, gróf (költő, hadvez ér, politikus, 1649.3.11-1731.3.29.)
Koppányi Tivadar, Theodore Koppany i (farmakológus, egyetemi tanár, 1901.12.26-1985.1.22.)
Korompai János, Kaknics (politikus , irodalomtörténész, 1919.2.1-1996.1.15.)
Kossuth Lajos (államférfi, politik us, 1802.9.19-1894.3.20.)
Kovách László, Visontai (politikus , földbirtokos, 1827.10.26-1889.5.7.)
Kovács Béla (régész, történész, le véltáros, 1932.12.31-2009.8.26.)
Kovács Mihály (festő, 1818.7.25-18 92.7.25.)
Kovács Vendel (tanár, 1913.2.27-19 70.11.27.)
Kovacsóczy István (római katolikus főpap, 1818.12.25-1888.6.26.)
Kovrig Béla (szociálpolitikus, egy etemi tanár, 1900.4.8-1962.12.19.)
Kracker János Lukács (festő, 1717. 3.3-1779.12.1.)
Kriston Endre (római katolikus főp ap, 1877.4.15-1960.5.3.)
Kulcsár Kálmán (jogász, szociológu s, 1928.6.27-2010.9.4.)
László Mihály (borász, pincemester , 1912.11.6-1977.5.27.)
Lebstück Mária (honvéd főhadnagy, 1830.8.15-1892.5.30.)
Ledniczky Ipoly József (ciszterci paptanár, 1849.8.30-1908.1.14.)
Legány Ödön (tanár, növénynemesítő , 1876.3.18-1944.8.14.)
Legányi Ferenc (autodidakta termés zetbúvár, gyűjtő, 1884.12.8-1964.4.9.)
Lénárt János (pedagógus, 1896.6.18 -1971.5.11.)
Lenkey János (honvéd tábornok, 180 7.9.7-1850.2.9.)
Lenkey Károly (honvédezredes, 1802 .2.25-1874.5.18.)
Leskó József (római katolikus pap, könyvtáros, 1871.2.13-1971.4.17.)
Lippay György, zombori, gróf (róma i katolikus főpap, 1600.10.9-1666.1.30.)
Lonovics József (római katolikus f őpap, 1793.1.31-1867.3.13.)
Ludányi Antal (római katolikus főp ap, 1810.5.24-1898.7.24.)
Luga László (római katolikus pap, 1840.7.24-1905.10.25.)
Lukács György (filozófus, esztéta, egyetemi tanár, 1885.4.13-1971.6.5.)
Maczki Valér Ignác (tanár, író, 18 47.12.30-1921.12.4.)
Madarász Flóris Géza, Mentler (sze rzetes tanár, 1872.7.16-1915.11.3.)
Marco Casagrande (olasz szobrász, 1804.9.18-1880.2.5.)
Máriássy Félix (filmrendező, 1915. 6.3-1975.1.26.)
Mariska László (orvos, szakíró, 19 07.9.20-1976.9.2.)
Mayer János (politikus, miniszter, 1871.6.7-1955.12.23.)
Mayer Kolos (orvostörténész, 1899. 7.6-1988.11.15.)
Mécs László, Martoncsik József (kö ltő, premontrei rendi kanonok, lapszerkesztő, 1895.1.17-1978.11.9.)
Mérei Adolf (rendező, színházigazg ató, író, 1877.2.7-1918.3.12.)
Mészáros György (mérnök, ciganolog us, 1933.11.30-1992.2.12.)
Mezey László (irodalomtörténész, 1 918.12.5-1984.4.14.)
Michalek Manó Emánuel, bugaci (róm ai katolikus főpap, könyvtáros, 1838.12.29-1915.10.10.)
Mindszenty Gedeon (költő, egyházi szónok, 1829.10.8-1877.6.5.)
Mindszenty József (római katolikus főpap, 1892.5.29-1975.5.6.)
Mlinkó István (tanár, 1872.8.6-192 4.3.30.)
Mocsáry Lajos, bocsári (földbirtok os, politikus, 1826.10.26-1916.1.7.)
Moldvay Győző (újságíró, költő, sz erkesztő, 1925.6.12-1996.8.4.)
Móricz Zsigmond (író, szerkesztő, 1879.6.29-1942.9.5.)
Munkácsy Mihály, Lieb Mihály (fest őművész, 1844.2.20-1900.5.1.)
Nagy Árpád (régész, 1945.3.11-1989 .1.24.)
Nagy János (politikus, 1893.2.5-19 62.12.11.)
Nagy János (római katolikus főpap, 1877.7.12-1926.10.26.)
Nagy Lajos (politikus, 1915.4.18-1 993.10.19.)
Nagy László (költő, műfordító, 192 5.7.17-1978.1.30.)
Négyessy László (irodalomtörténész , esztéta, egyetemi tanár, 1861.3.6-1933.1.7.)
Nováky József (római katolikus főp ap, 1753.10.10-1827.6.3.)
Oláh Miklós (római katolikus főpap , 1493.1.10-1568.1.15.)
Óriás Nándor (jogakadémiai, egyete mi tanár, 1886.10.24-1992.3.21.)
Pálma Pál (római katolikus lelkipá sztor, 1788.1.25-1866.9.10.)
Pálma Pál, szoblahói (római katoli kus pap, 1789.1.25-1866.9.10.)
Palos Bernardin György (ciszterci szerzetes, tanár, 1904.3.23-1992.5.14.)
Pápay Klára,Vratarics (színésznő, 1900.10.1-1984.11.5.)
Pápay Sámuel (tanár, irodalomtörté nész, 1770.3.8-1827.5.31.)
Papp István (nyelvész, 1901.9.12-1 972.4.11.)
Pataki Vidor János (cisztercita sz erzetes, tanár, művészettörténész, 1901.2.19-1973.10.5.)
Perger János (római katolikus főpa p, egyházi író, 1819.3.7-1876.4.5.)
Petró Kálmán (ügyvéd, politikus, 1 888.5.18-1942.10.13.)
Pikler Gyula (jog-és állambölcsele t tanára, 1864.5.21-1937.11.28.)
Porubszky József (római katolikus pap, egyházi író, 1812.3.4-1900.7.11.)
Pyrker János László, felsőőri (róm ai katolikus főpap, 1772.11.2-1847.12.2.)
Rajeczky Benjámin (zenetörténész, népzenekutató, 1901.11.11-1989.7.2.)
Rákóczi Ferenc, II. (erdélyi fejed elem, 1676.3.27-1735.4.8.)
Rapaics Rajmund (egyetemi tanár, k anonok, rektor, 1845.1.1-1909.9.25.)
Reményi Ede, Hoffmann (hegedűművés z, zeneszerző, 1828.1.17-1898.5.15.)
Remenyik Zsigmond (író, 1900.7.19- 1962.12.30.)
Répássy János (római katolikus lel kész, tanár, költő, 1844.2.2-1926.1.19.)
Roskoványi Ágoston, roskoványi (ró mai katolikus főpap, 1807.12.7-1892.2.24.)
Sajósy Alajos (tanár, festőművész, 1836.9.11-1901.5.25.)
Samassa József (római katolikus fő pap, egyházi író, 1828.9.30-1912.8.20.)
Sári-Gál Imre (író, újságíró, 1923 .10.31-2006.12.31.)
Sárosi Gyula, Sárosy Lajos (költő, 1816.2.12-1861.11.16.)
Sebestény Gyula (orvos, 1887.3.16- 1954.7.27.)
Sebők László, ethei (katolikus pap , 1840.6.25-1881.7.20.)
Somos Lajos (tanár, pedagógiai sza kíró, 1904.6.1-1988.11.2.)
Soós Aladár (orvos, 1890.5.19-1967 .6.13.)
Spetykó Gáspár (ügyvéd, költő, hír lapíró és színész, 1816.1.3-1865.10.17.)
Stiller János Bernardin (ferences szerzetes, 1868.5.27-1935.5.18.)
Subik Károly, vitéz (római katolik us főpap, 1888.10.11-1954.6.19.)
Sugár István (történész, 1917.11.4 -1999.7.30.)
Szabó Ignác (gimnáziumi, 1832.2.1- 1900.7.2.)
Szabó Zoltán (író, szerkesztő, 191 2.6.5-1984.8.19.)
Szaitz Leó, Szeitz Antal (római ka tolikus hitszónok, szervita rendi szerzetes, 1746.2.15-1792.7.30.)
Szarvas Gábor (nyelvész, 1832.3.22 -1895.10.12.)
Széchenyi István, gróf (politikus, államférfi, 1791.9.21-1860.9.21.)
Szegő Imre (orvos, 1923.5.29-2003. 8.8.)
Székely Bertalan (festő, 1835.5.8- 1910.8.21.)
Szepesy Ignác, Szepessy, báró (róm ai katolikus főpap, 1780.8.13-1838.6.16.)
Szigritz Géza, Tarródy (úszóbajnok , városi közüzemi tisztviselő, 1907.1.18-1949.12.13.)
Szmrecsányi Lajos (római katolikus főpap, 1851.4.23-1943.1.28.)
Szolártsik Sándor (joghallgató, 17 66.5.25-1795.6.2.)
Szőkefalvi-Nagy Zoltán (kémikus, f őiskolai tanár, 1916.3.9-1980.11.8.)
Sztehlo Gábor (lelkipásztor, 1909. 9.25-1974.5.28.)
Takács István (festőművész, 1901.8 .17-1985.4.21.)
Tariczky Endre (katolikus plébános , régész, 1818.11.18-1912.5.10.)
Tárkányi Béla (költő, egyházi író, 1821.1.2-1886.2.16.)
Telekessy István, Telekesi István (római katolikus főpap, 1633.8.20-1715.3.3.)
Timon Ákos, schmerhoffi (jogtörtén ész, egyetemi tanár, 1850.8.27-1925.4.7.)
Timon Ákos, schmerhoffi (jogász, e gyetemi tanár, 1850.8.27-1925.4.7.)
Toldy Ferenc, Schedel (irodalomtör ténész, kritikus, egyetemi tanár, 1805.8.10-1875.12.10.)
Toldy Izabell (angolkisasszony, ta nítónő, 1834.2.25-1899.4.11.)
Tordai Ányos Gyula (író, irodalomt örténész, tanár, 1879.8.3-1938.1.17.)
Tóth József (jogász, jogakadémiai tanár, 1897.6.11-1980.12.17.)
Tóth Lajos (méhész, 1912.5.12-1980 .6.7.)
Török Ignác (honvéd tábornok, 1795 .6.23-1849.10.6.)
Török Konstantin Sándor (ciszterci szerzetes tanár, irodalomtörténész, 1859.7.4-1902.7.28.)
Turay József (labdarúgó, 1905.3.1- 1963.6.24.)
Türk Frigyes (tanár, történész, ir odalomtörténész, 1852.4.26-1911.4.12.)
Udvarhelyi (Kendolf) Károly (pedag ógus, 1903.2.9-1992.3.1.)
Utassy József (költő, 1941.3.23-20 10.8.27.)
Vachott Sándorné, Csapó Mária (író , szerkesztő, fordító, 1830.1.23-1896.2.29.)
Vahot Imre, Vachott (szerkesztő, í ró, színműíró, 1820.2.25-1879.2.11.)
Vajda Ödön Pál (római katolikus fő pap, 1834.1.29-1911.7.10.)
Vályi László (magfizikus, 1921.9.1 5-2010.11.8.)
Vályi Rózsi (művészettörténész, tá nctörténeti szakíró, 1907.9.30-2003.10.22.)
Vass János (jogász, köztisztviselő , 1873.5.4-1936.4.19.)
Vatai László (református lelkész, irodalomtörténész, 1914.7.18-1993.8.3.)
Verancsics Antal (római katolikus főpap, 1504.5.29-1573.7.15.)
Veres Péter (író, 1897.1.6-1970.4. 16.)
Verseghy Ferenc (író, költő, 1757. 4.3-1822.12.15.)
Vértesi Arnold (író, újságíró, 183 4.8.16-1911.8.1.)
Vezerle Gáspár (római katolikus fő pap, 1794.12.31-1870.5.22.)
Vidróczki Márton, Vidrócki, Vidrov szky, Mitróczy. (szegénylegény (betyár), 1837.11.12-1873.2.8.)
Vígh Béla (középiskolai tanár, 185 7.4.22-1935.5.15.)
Vörösmarty Mihály (költő, 1800.12. 1-1855.11.19.)
Wälder Gyula (építész, műegyetemi tanár, 1884.2.25-1944.6.10.)
Winkler Engelbert (ciszterci szerz etes, tanár, 1795.2.23-1871.8.3.)
Wise Áron (amerikai rabbi, 1844.5. 2-1863.3.30.)
Zalár József, Hizli (költő, 1825.8 .28-1914.6.19.)
Ziffer Sándor, Cziffer (festő, 188 0.5.5-1962.9.8.)
Zsasskovszky Endre (orgonista, kar nagy, 1824.1.21-1882.5.15.)
Zsasskovszky Ferenc (karnagy és ze netanár, 1819.4.3-1887.12.11.)