Borbély Szilárd: Árnyképrajzoló és egyéb prózai írások

Borbély Szilárd
Árnyképrajzoló és egyéb prózai írások

Felnőtt könyvtár
2024. júliusi könyvajánló
Jelenkor Kiadó
Megjelenés: 2024.05.03
próza

"A szavaknak nagy erejük van, mert csak a szavak által létezik az emlékezet folyamatossága, vagy épp szakadás áll be benne, amelyet a fikció ereje, nevezzük torzításnak, eltolásnak, behelyettesítésnek, elfedésnek, áthelyezésnek, bárminek, mégiscsak a kitalálás, a szavak által újrarendezett emlékezet helyére kerülő összefüggéseket jelenti."

Borbély Szilárd életében egyetlen kisprózakötet jelent meg, Árnyképrajzoló címmel. Az életműsorozat legújabb darabja a 2008-ban kiadott kötet írásai mellett azokat az elbeszéléseket és egyéb kisprózai szövegeket gyűjti egybe négy ciklusba osztva, amelyeket Borbély folyóiratokban adott közre, s kötetben itt jelennek meg először. A kisprózák gyűjteményében olvasható továbbá két, még nem publikált írás a szerző hagyatékából.

Sajtó alá rendezte Krupp József

Legújabb
könyveink