Könyvtáros állás

A Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet GYÖNGYÖK Vachott Sándor Városi Könyvtár könyvtáros munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3200 Gyöngyös, Fő tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
olvasószolgálati munkatárs a tevékenységgel összefüggően tájékoztatás, kölcsönzés, állományfejlesztés, rendezvényszervezésben való segítség, könyvtárközi kölcsönzés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, könyvtárosi vagy informatikus könyvtárosi,
 • Könyvtárban – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • e-Corvina rendszer ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség, team-munka,
 • rugalmasság, igényes munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonytívány
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. december 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Barátok tere 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MMK/8//168/2013/KI , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.
 • Elektronikus úton Ferencz Mónika részére a ferencz.monika72@gmail.com E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Ferencz Mónika, Heves megye, 3200 Gyöngyös, Barátok tere 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyongyok.com honlapon szerezhet.