Küldetésnyilatkozat

A Vachott Sándor Városi Könyvtár Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár, a város és környéke információs, közéleti, művelődést, oktatást segítő központja. A folyamatosan fejlesztett könyvtári rendszer a tudás forrásaként a társadalmi növekedés, a gazdasági fellendülés és az egyéni érvényesülés nélkülözhetetlen bázisa.

Könyvtárunk közszolgáltatásként, a társadalom valamennyi rétege számára időbeli és térbeli korlátozás nélkül egyenlő esélyű hozzáférést biztosít naprakész gyűjteményeihez és szolgáltatásaihoz.

Az egyéni és közösségi elvárásoknak megfelelő korszerű értékközvetítő intézmény: a tanulás, az inspirálódás, a kreativitás, és a közösségi találkozások helye, közkedvelt rendezvényhelyszín, kiállítótér, a város szellemi és kulturális életének centruma.

Küldetése az olvasóvá nevelés, az olvasás megszerettetése, a könyvtárhasználat és információkeresés fejlesztése, az ismeretszerzés, a kompetenciafejlesztés, az élethosszig tartó tanulás támogatása, a digitális írástudás elterjedésében, annak készségszintű elsajátításában való közreműködés.

Célja a társadalmi kohézió növelése közösségépítő tevékenységével, széleskörű kapcsolatrendszerével, partneri együttműködéseivel.

Elkötelezett a fenntartható fejlődés és a környezettudatosság elvei mellett.