Olvasóklub az iskolai könyvtárban

2013. október 24-én az Iskolai Könyvtárak Világhónapja alkalmából Olvasóklubot tartottunk a Lenkey János Általános Iskola iskolai könyvtárában felsős tagozatos diákokkal. A foglalkozáson Johannes Mario Simmel: Bohóckönnyek c. novellájáról beszélgettünk a fejlesztő irodalomterápia módszertanát, eszköztárát segítségül híva. E foglalkozások célja a mű élményszintű megismerése, a személyiség fejlesztése, az önismeret elmélyítése, a mentális egészség megtartása. A történet alkalmat adott arra, hogy egy vak kislány és a bohóc történetén keresztül hitelességről, korlátokról, kiszolgáltatottságról gondolkozzunk, a kiválasztott novella feldolgozása lehetővé tette a közös megbeszélés mellett az egyénre szabott üzenetek megtalálását.
A későbbiekben további foglalkozások megtartását tervezzük.

Szeretettel várjuk az intézmények jelentkezését, ha tanórán kívüli tevékenységükbe, szakköri vagy könyvtári foglalkozásuk tervezésébe szívesen beépítik az olvasóklubot.

Jelentkezni lehet Zentai Péternénél: 36/511-524, zentai.peterne@heves-pki.hu