Családtörténeti kutatások forrásai

  • Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal / Nagy Iván. 1-8. köt. Bp. : Helikon. (Reprint kiadás)
  • A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája / Gudenus János József: 1-5. köt. Natúra, 1990.
  • Heves- és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai / Orosz Ernő. 1-2. köt. 1906.
  • A gyöngyösi hősök aranykönyve : 1914-1918. / Szerk. Szűcs Gyula. Gyöngyös, 193?.
  • Hevesmegyei Compass : Hevesvármegye tiszti cím- és névtára : 1923. Eger, 1922.
  • Hevesmegyei ismertető és adattár : Személyi adattár / Szerk. Ladányi Miksa. Bp. 1936.