Gyöngyös bibliográfia

GYÖNGYÖS BIBLIOGRÁFIA

1983-1994

(válogatás)

Összeállította: Lovász Béláné (Gyöngyös, Vachott Sándor Városi Könyvtár)

Megjelent: Mátrai tanulmányok 1995 / Szerk. Horváth László. Gyöngyös, 1995. 353-367. p.

 

Jelen bibliográfia az 1983-ban megjelent Gyöngyös bibliográfia (ld. 1. tétel) tartalmi folytatása, az 1983. jan. 1. – 1994. dec. 31. közötti időszakban megjelent kiadványokat, írásokat foglalja össze (önálló kiadások, gyűjteményes kötetek analítikus leírásai, a helyi sajtó cikkei a megyei napilap/ok/ kivételével). A felsorolt művek túlnyomó többsége a Vachott Sándor Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteményében megtalálható.

 

1. Összefoglaló munkák, vegyes gyűjtemények, segédletek
2. Természeti viszonyok. Idegenforgalom
3. Történelem, műemlékek
4. Társadalom (néprajz, vallás)
5. Közművek. Egészségügy
6. Gazdasági élet
Szőlőművelés, borászat
7. Művelődés, oktatás
8. Nyelvészet. Irodalom
Rövidítésjegyzék
Szerzői névmutató

 


1. Összefoglaló munkák, vegyes gyűjtemények, segédletek

 1. Gyöngyös : Bibliográfia : I-III. köt. / Összeáll. Lovász Béláné. – Kiad. a Vachott Sándor Városi Könyvtár. Gyöngyös, 1983. 111 p.
 2. Gyöngyös : Képes album. – Gyöngyös : Városi Tanács, 1987. 145 p.
 3. Gyöngyös : A Városi Tanács jubileumi kiadványa / Szerk. biz. elnöke: Dr. Tir Dezső. – I. évf. 1983. 1-4. sz. ; II. évf. 1984. 1-9. sz.
 4. Gyöngyösi adattár = Gyöngyösi Kalendárium 1990-1991, 1993-1995. évfolyamai végén, utolsó fejezetként. Gyöngyös környéki települések fontosabb adatai. Közigazgatás. Egyesületek, társadalmi szervezetek. Egyházak. Iskolák, gyűjtemények, közművelődési intézmények. Sporteredmények
 5. Gyöngyösi kalauz / Szerk. Molnár József. – Kiad. Gyöngyös Város Tanácsa, 1990. 77 p.
 6. Gyöngyösi Kalendárium 1990 / szerk. Patkós Magdolna, Komenczi Bertalan, Hatala Zoltán. – Gyöngyös, 1989. 136 p. – X. évf.
 7. Gyöngyösi Kalendárium 1991. / Szerk. Patkós Magdolna, Tóthné Bokros Mária, Vitovszki Mária. – Gyöngyös, 1990. 104 p. – XI. évf.
 8. Gyöngyösi Kalendárim 1993 / Szerk. Patkós Magdolna, Tóthné Bokros Mária. Gyöngyös, 1992. 180 p. – XII. évf.
 9. Gyöngyösi Kalendárium 1994 / Szerk. Patkós Magdolna. – Gyöngyös : PRÉS Alapítvány, 1993. 206 p.- XIII. évf.
 10. Gyöngyösi Kalendárium 1995 / Szerk. Patkós Magdolna, T[óthné] Bokros Mária. – Gyöngyös, 1994 : PRÉS Alapítvány, 1994. 215 p. – XIV. évf.
 11. . Heves megye helyismereti irodalma / Összeáll. Guszmanné Nagy Ágnes. – Eger : Megyei Könyvtár. 1983-1988. Évenként. Gyöngyösi adatokkal.
 12. Mátrai Tanulmányok : 1993 / Szerk. Horváth László. Gyöngyös, 1993.165 p.
 13. Nép – Nyelv : Tanulmányok Fülöp Lajos 60. születésnapjára / Szerk. Balázs Géza és Selmeczi Kovács Attila. Bp. 1992. 99. p.
 14. Tanulmányok Gyöngyösről / Szerk. Havassy Péter, Kecskés Péter. Gyöngyös, 1984. 697 p.

2. Természeti viszonyok. Idegenforgalom

 1. Adatok Gyöngyös és a Mátra idegenforgalmához 1918-ig / Misóczki Lajos = Agria, XXVII-XXVIII. 1991-1992. 207-222. p.
 2. Döbbenet… Mentsük meg a Csató kert gyógyvizét / Vadon Béla = Prés, 1993. márc. 21 p.
 3. Folia historico-naturalia Musei Matraensis : A Mátra Múzeum természetrajzi közleményei / Szerk. Varga András. Gyöngyös. 8-17. köt. 1983-1992 (évenként). + Supplementum 2. Sár-hegy : Tanulmányok. 1988.
 4. Gyöngyös – Gyöngyössolymos – Mátra : Alkalmi kiadvány a Sárkányrepülő EB idejére. Gyöngyös, 1986. 17 p. Rövid leírások a látnivalókról.
 5. Gyöngyös : Mátra. Idegenforgalmi kalauz. Bp. : Borent Média, 1992. 24 p.
 6. Gyöngyös : Térkép. – Gyöngyös : Városi Tanács VB., 1987. 44×76 cm
 7. Gyöngyös : Térkép. – Bp. : SOLLUN BT., 1992. 58×32 cm
 8. A gyöngyösi Mátra idegenforgalma / Dala László = SzürKal, 10-11. p.
 9. A „gyöngyösi” Mátra üdülőterülete / Dala László = Gyöngyös, II. évf. 1984. 3. sz. 17- 23.p. Turisztikai visszatekintés is (1887-től).
 10. A Mátra gyógy- és ásványvizei / Bartus József = GyKal, 1993. 137-139. p. Parád, Csató- kert.
 11. A terület- és településfejlesztés földrajzi adatai Heves megyében / Bodnár László. Eger, 1986. 387 p. Gyöngyösi és környékbeli vonatkozások.

3. Történelem, műemlékek

 1. A 2. sz. Általános Iskola – régen ispotály – nyugati homlokzatán levő Szent Erzsébet szobor / Molnár József = GyM, 1992. 11. sz. 22-24. p. Az ispotály története is.
 2. A II. világháború gyöngyösi áldozatai / Molnár József = MátrTan, 119-142. p.
 3. Az 1917. évi gyöngyösi tűzvész országos hatása / Heiszler Vilmos = TanGy, 1984. 547- 562. p.
 4. Adomák az 1917-es gyöngyösi nagy tűzzel kapcsolatban / Molnár József = Diárium : A Dobó István Vármúzeum közművelődési füzetei : 3. – Eger, [1983]. 37-39. p.
 5. Akkor nem mosolyogtak így : Tíz évig a Gulágban = Gyöngyösi Hírek, 1990. máj. 5. Pók László visszaemlékezése.
 6. Árpád-kori várak a Mátra déli oldalán / Dénes József = Agria : XXI. 1985. 77-92. p.
 7. Bene vára a Mátrában / Kandra Kabos. Mátrafüred : Bene Egylet, 1992. 40, [2] p. Reprint kiad.
 8. Bene vára és a település története a XIII-XV. században az írott források tükrében / Draskóczy István = Agria XXIV. 1988. 57-80. p.
 9. Benevár régészeti feltárásának jelenlegi helyzete / Szabó J. József = TanGy, 129-146. p.
 10. Bombázás Gyöngyösön a Csobánka utcában / Boldog István = GyKal, 1991. 21-22. p.
 11. Címképünk a Fő tér 9. számú, az egykori Heves megyei Általános Bank Rt. székházát ábrázolja, az 1917 május 21-i nagy tűzvész előtti állapotában. Tervezte Mende Valér, építette 1911-12-ben Gajdóczki Antal gyöngyösi építési vállalkozó / Molnár József = GyM, 1994. márc. 34-35. p.
 12. Címképünk a Jókai u. 8. számú, ún. Rusz-házat, ma a Bugát Pál Kórház II. sz. Kórházát ábrázolja. Medgyaszay István terve alapján 1922-23-ban épült / Molnár József = GyM, 1994. júl. 20-24. p.
 13. Címképünk GAJDÓCZKI Dezső gyöngyösi építészt ábrázolja / Molnár József = GyM, 1994. aug. 25-31. p.
 14. Címképünk dr. HARRER Ferencet, az 1917 május 21-i tűzvész után Gyöngyös város első kormánybiztosát ábrázolja / Molnár József = GyM, 1994. május 27-31. p.
 15. Címképünk WARGA László fővárosi műszaki tanácsost, a főváros műszaki ügyeinek intézőjét, az 1917. május 21-i tűzvészben leégett Gyöngyös város részletes újjáépítési tervének elkészítőjét ábrázolja / Molnár József = GyM, 1994. jún. 26-31. p.
 16. Címképünkön a Benei-Mátrafüredi Keresztelő Szent János tiszteletére épített templomban levő Vidi Ferenc festő: Szent László vizet fakaszt c. olajfestménye látható / Molnár József = GyM, 1994. dec. 35-40. p.
 17. Címképünkön a Berze Nagy János Gimnázium épületének főhomlokzata. Az épületet 1898-99-ben Rausher Miksa szombathelyi műépítész tervei és költségvetése alapján a gyöngyösi Kovács (Pálinkás) Ferenc építési vállalkozó építette / Molnár József = GyM, 1994. szept. 19-23. p.
 18. Címképünkön a gyöngyösi születésű dr. VARGHA László néprajzkutató, Ybl díjas építészettörténész, a magyar népi építészet feldolgozója szerepel / Molnár József = GyM, 1994. okt. 27-31. p.
 19. Címképünkön a Mátrai Állami Gyógyintézet (Szanatórium) főépülete látható. Jendrassik Alfréd építészmérnök terve alapján 1927-31-ben Csonka László építési vállalkozó építette / Molnár József = GyM, 1994. nov. 33-39. p.
 20. Címképünkön a Quadri Kristóf gyöngyösi kőművesmester által 1767-68-ban épített gyöngyöspüspöki templom látható / Molnár József = GyM, 1994. jan. 28-31. p.
 21. Címképünkön a Rabl Károly gyöngyösi építőmester által 1784-ben épített un. „Szent Korona” ház látható / Molnár József = GyM, 1994. febr. 28-31. p.
 22. Címképünkön a Wälder Gyula műegyetemi tanár által tervezett 1924-25-ben Fodor Károly építészmérnök által épített gyöngyösi Kozmáry Dezső Tűzoltólaktanya Páter Kiss Szaléz utcai főkapuja látható / Molnár József = GyM, 1994. ápr. 27-31. p.
 23. Dukesz Artúr (1892-1919) / Dr. Hontert Rezső = BNJGj.e, 127-131 p.
 24. Az eltűnt idő… / Horváth László = GyKal, 1990. 42-45. p. Dr. Puky Árpád polgármester életútja.
 25. Egy gyöngyösi tábornok : báró Dévay Pál (1735-1800) / Molnár József = GyKal, 1993. 32-34.p.
 26. Emléktáblák és köztéri szobrok Gyöngyösön / Molnár József. – Gyöngyös, 1985. 53. p. Borítócím: Gyöngyös 650 éves város. 1334-1984.
 27. Eredmények és gondok a Gyöngyös-mátrafüredi Benevár romjainak régészeti feltárásában / Szabó J. József = Gyöngyös, 1983. I. évf. 2. sz. 23-25. p.
 28. Falu a város szélén : Gyöngyöspüspöki története / Molnár József = I. rész: Prés, 1992. ápr., 18. p. ; II. rész: Prés, 1992. aug., 18-19. p.
 29. A felszabadulás és a népi demokratikus átalakulás kezdetei Gyöngyösön (1944-1945) = TanGy, 563-596. p.
 30. Fertályok és fertálymesterek Gyöngyösön / Szabó Jolán = Agria, XXV-XXVI. 1989-1990. 445-457. p.
 31. A Fő tér / Molnár József = Prés, 1990. 4. sz. ápr. 14-15. p. Története, 1301-1943.
 32. Fő tér 11. sz. épület, az Orczy levéltár és könyvtár udvari része / Molnár József = GyM, 1983. máj. 15-16. p.
 33. Főnix : a hamvaiból újjáépült város : 1917-1992 / Összeáll. Dr. Nagy Lajos. Gyöngyös : Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatala : Szent Bertalan Plébánia, 1992. – 87 p.
 34. Gyöngyös a városrendezés tükrében / Keresztesi Lajos = Gyöngyös, I. évf. 1983. 2. sz. 14-18. p.
 35. Gyöngyös és a Rákóczi-szabadságharc / Molnár József = BNJGj.e, 25-35. p.
 36. Gyöngyös gazdasági és társadalmi változásai a török korban / Szakály Ferenc = TanGy, 147-178. p.
 37. Gyöngyös műemlékeinek bemutatása / Misóczki Lajos = Műemlékvédelem, 1993. 3. sz. 163-169. p.
 38. Gyöngyös település- és birtoklástörténete / Draskóczy István = TanGy, 91-128. p.
 39. Gyöngyös története / Dr. Sereg József = BNJGj.e, 9-25. p.
 40. Gyöngyös története [sorozat] / Sereg József = Gyöngyös, I. évf. 1983. 2. sz. – II. évf. 1984. 4. sz. A kezdetektől 1917-ig.
 41. Gyöngyös város becsületes tanácsa elhatározta… 1659-1848 : Válogatás két évszázad városi határozataiból / Szerk. Kovács Béla. – Eger : Heves Megyei Levéltár, l984. 394 p.
 42. Gyöngyös város bírái a török kiűzésétől 1848-ig / Szabó Jolán = TanGy, 195-228. p.
 43. [Gyöngyös város pecsétjei, címerei : sorozat] / Molnár József = GyM, 1990. jan.-dec., a füzetek végén. Pecsétek: 16-17. század, 1783. 1847, 1902. Címer: 1989. dec. 21. Farkas Tamás és első felesége egyesített címere. Grassalkovich kastély címeres kapurészlete. Szabó céh 1614-es pecsétje. Asztalos, csiszár, lakatos, szíjgyártó céh 1771-es pecsétje.
 44. Gyöngyös város privilégiumlevele / E. Kovács Péter = TanGy, 11-19. p.
 45. [Gyöngyösi ajtók, kapuk : középületek, lakóházak] / Molnár József = GyM, 1991. jan.- dec., a füzetek végén.
 46. Gyöngyösi kronológia / Molnár József = Főnix, 6-25. p. 1241-1944. nov. 18.
 47. Gyöngyösi kronológia / Molnár József = GyKal, 1990. 46-55. p. 1241-1944. nov. 18-ig.
 48. Gyöngyösi kronológia II. 1989-1990. / Molnár József = GyKal, 1991. 43-56. p.
 49. Gyöngyösi kronológia III. 1990-1991. / Molnár József = GyKal, 1993. 54-75. p.
 50. Gyöngyösi kronológia IV. 1992-1993 június / Molnár József = GyKal, 1994. 93-116.
 51. „A gyöngyösi kuplerájban szól a zongora…” / Horváth László = GyKal, 1994. 136-140. p.
 52. A gyöngyösi munkásmozgalom története 1962-ig / Szecskó Károly = HSz, 1983. 4. sz. 45-50. p. ; II. rész: HSz, 1984. 1. sz. 30-33. p. (1945-1957)
 53. A gyöngyösi munkásőrség története 1957-1986 / Fel. kiad. Bokros István. Gyöngyös, 1987. 58 p.
 54. Gyöngyösi testamentumok és fassiólevelek : 1642-1710 / Németh Gábor. Eger, 1991. 108 p.
 55. A gyöngyösi tüzek története / Molnár József = Gyöngyös, II. évf. 1983. 8. sz. 12-15. p.
 56. Gyöngyösön, 1956-ban! / Patkós Magdolna = I. rész: Prés, 1990. 16. sz. okt. 26. 3. p. ; II. rész: Prés, 1990. 17. sz. nov. 2. 3. p. Bodó Attila (Nemzetőrség parancsnoka ) visszaemlékezése.
 57. Haller-Berényi-Orczy palota díszkapuja / Molnár József = GyM, 1983. ápr. 20-22. p. Az épület története is.
 58. Az ifjúság helyzete Gyöngyösön a Tanácsköztársaság idején / Molnár József . – Eger, a Heves megyei Propagandista különkiadása, 1984. 17 p. (Klny. a Heves megye 1919- ben c. kötetből)
 59. A koronát az ebédlőben őrizték. Egy nevezetes ház Gyöngyösön = Pécsi István: Üzennek az ősök. Eger, 1983. 75-79. p.
 60. A Magyar Kommunista Párt gyöngyösi szervezetének megalakulása és működésének kezdete / Molnár József = Heves megyei munkásmozgalom története : VII. Eger, 1987. 46-75. p.
 61. A Mátra hegység Árpád kori várai / Dénes József = Castrum Bene : 1989. Gyöngyös, 1990. 40-50. p.
 62. Múltat idéző tér / Tóth László = GyKal, 1993. 124-126. p. Zeneiskola mögötti tér – Mária szobor áthelyezése, tér-kialakítás.
 63. A munkásmozgalom története Gyöngyösön a második világháborúig / Molnár József = GyTan, 507-545. p. Klny. is
 64. Nosztalgia – volt egyszer egy Csathó-kert / K[akuk] I[mre] = Mátrai Tükör, 1994. I. évf. 2. sz. 3. p.
 65. A „nyitány” sikerült. Gyöngyös első hároméves terve / Horváth Mihály = HSz, 1985. 3. sz. 87-89. p. 1947-1949.
 66. Az Orczy-család társadalmi és gazdasági felemelkedése a 18. században és a 19. sz. első felében / B. Gál Edit = MátrTan, 9-26. p.
 67. Orczy-kastély északi, 14 oszloppal díszített szárnya / Molnár József = GyM, 1983. márc. 15-16. p.
 68. „Örökül hagyom Fiamnak, s az ő fiának…” [Az Orczy család] / B. Gál Edit. – GyKal, 1993. 29-31. p.
 69. A polgári demokratikus forradalom Gyöngyösön / Molnár József. Eger, 1990. Heves megyei Propagandista különkiadása. 92-100. p.
 70. Rákóczi-ház / Molnár József = GyM, 1983. febr. 16. p.
 71. Régi gimnázium, a mai zeneiskola épülete / Molnár József = GyM, 1983. jún. 13-14. p.
 72. Róbert Károly városi rangot adományozó levele = BNJGj.e. 8-9. p.
 73. Szaléz atya és társai : Az Andrássy út 60-ban! / Pók László = Prés, 1989. 8. sz. 20-21. p. folyt.: 1989. 9. sz. 14-15; 1989. 10. sz. 18-19; 1989. 11. sz. 18-19; 1989. 12. sz. 12-13; 1990, 1. sz. jan. 14. p.
 74. Szemelvények Gyöngyös történetéhez (1334-1984) / Misóczki Lajos. Eger : Dobó István Vármúzeum, 1984. 265. p.
 75. „Szent Korona” ház / Molnár József = GyM, 1983. aug. 23-24. p.
 76. [Szobrok, kereszt és díszkút ] [Sorozat] / Molnár József = GyM, 1993. 1-12. sz. [ismertetések a füzetek végén] Kereszt a gyöngyösoroszi út elágazásánál. Mandalinos nő. Díszkút. Csikók. Sz. Flórián szobra. Gyöngyösi kapások szobra. Szt. Bertalan templom ikergótikus ablaka. Szűz Mária szobor. Puttó – P. Kiss Szaléz u. 8. sz. Károly Róbert szobra. Pihenő-kő (Mátra Múzeum udvara)
 77. Új címerünk és zászlónk van / Molnár József = Gyöngyösi Hírek, 1990. jan. 1. p.
 78. Új (régi) utcanevek Gyöngyösön = Prés, 1990. 7. sz. júl-aug. 13. p.
 79. Vak Bottyán János / Sereg József = BNJGj.e, 35-37. p.
 80. Változó utcanevek Gyöngyösön / Molnár József = Prés, 1990. 20. nov. 23. 11 p. ; II. rész: 21. sz. nov. 30. 6. p. ; III. rész: 23. sz. dec. 14. 6. p. ; IV. rész: 1991. 2. sz. jan. 18. 6. p.
 81. A vörös pók hálójában az arany Kolimán / Kassay Kázmér. Bp. : Agroprint Ny., 1993. 134 p. – P. Kiss Szaléz és társainak ügye is.

4. Társadalom (néprajz, vallás)

 1. Berze Nagy János gyöngyösi kapcsolatai / Dr. Fülöp Lajos = GyKal, 1990. 33-36. p.
 2. Dávid csillaga alatt = Prés, 1989. 8. sz. 7. p. A zsinagóga felújításáról, átalakításáról.
 3. Az egri egyházmegyei plébániák történeti áttekintése / Soós Imre. Bp. 1985. Gyöngyös-Alsóvárosi, Felsővárosi, Gyöngyös-Püspöki plébániák: 321-326. p.
 4. A ferencesek második honfoglalása / Patkós Magdolna = Prés, 1990. 22. sz. dec. 7. 6-7 p.
 5. Gyöngyös . A ferencesek plébániatemploma / Misóczki Lajos. – Bp. : Kartográfiai Váll., 1990.16 p. (Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára, 311.)
 6. A gyöngyösi „arnótok” művészeti öröksége / Kárpáti László = MátrTan, 89-118. p.
 7. A gyöngyösi Egyházi Kincstár / Fehér Miklós = GyKal, 1993. 121-123. p. Az 1991. aug. 23-án nyitott, újjáalakított kiállításról.
 8. A gyöngyösi Ferences rendház refektóriumának falképei / Kisterenyei Ervin = GyKal, 1993. 126-128. p. Restaurálás közbeni állapot, feltárás.
 9. A gyöngyösi ferences templom egy ikonográfiai különlegessége / P. Posta Benjámin = GyKal, 1991, 19-20. p. A szenvedő lelkek kápolnájáról.
 10. A gyöngyösi református gyülekezet lelkipásztorai és tanítói :1557-1710 / Monok István. -Bp. : Ráday Gyűjt. 1986. 46, [12] p.
 11. A gyöngyösi szüreti mulatságokról / Molnár József = SzürKal, 34-36. p.
 12. [Kápolnák és kisebb templomok Gyöngyösön és környékén ] / Molnár József = GyM, 1992. jan.-dec. /a füzetek végén leírások, + címlapkép/. Felsővárosi temető kápolnája, Kármelhegyi kápolna, Szentlélek kápolna, Alsóvárosi temető kápolnája, Nepomuki Szt. János kápolna, Mátrafüredi templom, Szt. Anna kápolna, Szt. Rókus kápolna, Mátraházai templom, 4. sz. iskola – Fejérváryné Árvaház – kápolnája, „Kistemplom” /Jókai u., megsemmisült/
 13. Madárfogás lépvesszővel a gyöngyösi határban / Pálosné Nagy Rózsa = Agria, XXIV. 1988. 297-306. p.
 14. Mátrafüred [Palóc Néprajzi magángyűjtemény bemutatása] /Szalmási Ferencné = GyKal, 1991. 57-58. p.
 15. Mátrai Szüret ’88 : Programfüzet. – Kiad. Gyöngyös, Városi Tanács, 1988. 14 p.
 16. Megalakult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyöngyösi Szervezete = Prés, 1991. 17. p. máj. 10. 5. p.
 17. Megújuló Szent Bertalan templom / Dr. Nagy Lajos = GyKal, 1993. 115-117. p.
 18. Oppidum és confraternitas : A gyöngyösi Szent Lélek Társulat / Kecskés Péter = NNy, 63-73. p. + fotók.
 19. A reformáció szerepe városunk életében / Berzétei László = GyKal, 1994. 117-120. p.
 20. Szent Bertalan templom kincstára / Héjjné Détári Angéla = Főnix, 65-87. p.
 21. A Szent Erzsébet templom / Tóth László = GyKal, 1993. 118-120 p. Története, felújítása.
 22. Szent István-emlékek / Molnár József = Prés, 1989. 8. sz. 18-19. p. Szt. Orbán templom, Mátrafüredi kápolna, Szt. Bertalan templom, Ferences templom, Szt. Erzsébet templom, Korona-ház, Szent Jobb Gyöngyösön. Utcaelnevezések.

5. Közművek. Egészségügy

 1. Bélyegnapi országos kiállítás : 1988. szept. 16-25. Katalógus. Gyöngyös, 1988. 15. p.
 2. Adatok Gyöngyös postatörténetéhez (1679-1874) / Sugár István = TanGy, 229-256. p.
 3. Adatok Gyöngyös sajtótörténetéhez / Kapor Elemér = TanGy, 673-686. p. 1863/1944.
 4. Állami Erdei Vasutak : Gyöngyös : Mátrafüred : Lajosháza. – Kecskemét, 1987. l lev.
 5. Bélyegkiállítás ; 25. Országos Ifjúsági Bélyegkiállítás katalógusa. – Gyöngyös, 1987. 36 p.
 6. Bugát Pál / Dr. Fülöp Lajos = BNJGj.e, 85-89. p.
 7. Bugát Pál [Városunk szülöttei voltak] / Dr. Fülöp Lajos = HSz, 1983. 4. sz. 43-45. p.
 8. Bugát Pál, a malakológus / Podani János, Varga András = Fh, 9. Gy. 1984. 75-78. p.
 9. Bugát Pál emlékek Gyöngyösön / Varga Sándor. – Gyöngyös : Bugát Pál Kórház, 1990. 29 p.
 10. Bugát Pál és a szem anatómiája / Dr. Pintér László = GyKal, 1994. 124-125. p.
 11. Emlékezés Bugát Pál halálának 125. éves évfordulójára / Molnár József = Fh, 15. 1990. 7-10. p.
 12. A gyógyszerészet jelene és gyökerei / Írták: a Richter Gyógyszertár munkatársai. – Gyöngyös, 1984. 30 p.
 13. A gyöngyösi Bugát Pál Kórház 150 éve / Misóczki Lajos. – Gyöngyös : Bugát Pál Kórház, 1988. 154. p.
 14. A gyöngyösi kórház története 1938-1955 / Varga Sándor. – Gyöngyös : Bugát Pál Kórház, 1988. 83 p.
 15. A gyöngyösi sajtó : 1945-1946 / Pető Ernő = MátrTan, 153-165. p.
 16. A gyöngyösi víztorony / Szilágyi Attila, Szabó Béla. – Gyöngyös : A Városi Tanács Műszaki Osztálya, 1987. 7 p. + 17 képmell.
 17. A gyöngyösi vasút története (Kivonat) / Horváth László = GyKal, 1993. 35-37. p.
 18. Heves megye villamosenergia-ellátásának története / Simon Antal. – Eger, 1984. Gyöngyös villamosenergia-ellátása, 1909-1945: 24-27. p.
 19. Kétszáz éve született Bugát Pál : Emlékezés egy 52 évvel ezelőtti emléktáblaleleplezésre / Molnár József = Prés, 1993. ápr. 24. p. Rövid életrajz, helyi kötődések részletezése
 20. Közjóért, becsületből : Egy hosszú életű gyöngyösi egyesületről röviden / Hatala Zoltán = GyKal, 1990. 37-41. p. A Gyöngyösi Önkéntes Tűzoltó és Mentőtestület. Kozmáry Dezső
 21. A Magyar Szemorvostársaság 1984. évi nagygyűlésének műsora és előadáskivonatai… Gyöngyös, 1984. 22 p. Gyöngyös rövid története, bemutatása is.
 22. A Mátra Művelődési Központ Bélyeggyűjtő körének 35 éve / Baranyiné Szilágyi Erzsébet (és mások). – Gyöngyös, 1993. [125] p.
 23. Mátravidék : A Magyar Parasztszövetség hetilapja… / Molnár József = Prés, 1990. 6. sz. jún. 26-27. p. ; II. rész: 1990. 8. sz. aug. 31. 8. p. ; III. rész: 1990. 13. sz. okt. 5. 12. p.
 24. Richter Gedeon / Berecz Andrásné = Gyöngyös, II. évf. 1984. 5. sz. 15-16. p.
 25. A Városi Tanács Bugát Pál Kórháza szakdolgozóinak pályamunkái 1968-1988. / kiad. a Bugát Pál Kórház. Gyöngyös, 1988. 179. p.
 26. Városunk szülötte, Bugát Pál / Varga Sándor = GyKal, 1994. 121-123. p.

6. Gazdasági élet

 1. Egy iparos élet emlékei / B. Gál Edit = GyKal, 1994. 126-128. p. Fehér Gyula, szabó.
 2. Életutak, mestersorsok Gyöngyösön / B. Gál Edit = Iparosok és kereskedők a két világháború közötti Magyarországon / szerk. L. Nagy Zsuzsa. Bp. : MTA Történettud. Int., 1994. 95-115. p.
 3. Az első szocialista üzem / Kelemen Árpád = Gyöngyös, II. évf. 1984. 2. sz. 15-21. MÁV Kitérőgyár története.
 4. Erdei termékek gyűjtése a gyöngyössolymosi erdőben / Pálosné Nagy Rózsa = NNy, 74-77 p.
 5. Erdőhasználat Gyöngyösön és környékén a XVIII-XIX. században / Petercsák Tivadar = TanGy, 457-506. p.
 6. Gyöngyösi céhek a XVIII-XIX. században / Löffler Erzsébet = TanGy, 287-318. p.
 7. Gyöngyös gazdasági és társadalmi változásai a török korban / Szakály Ferenc = TanGy, 147-178. p.
 8. Gyöngyösi céhek a XVIII-XIX. században / Lénárt Andor = TanGy, 257-286. p.
 9. A gyöngyösi ipar fejlődése (1872-1960) / B. Gál Edit = TanGy, 129-342. p.
 10. A gyöngyösi Mátra Múzeum céhpecsétnyomói / Molnár József = Agria, XX. 1984. 139-146. p. Klny is.
 11. A gyöngyösi vízimolnárság / Selmeczi Kovács Attila = NNy, 58-62. p.
 12. Hatvan – Gyöngyös : Szaknévsor : Közérdekű információk, vállalkozói névsor, cégjegyzék ’94. / Fel. szerk. Barta Róbert. Jászberény, 1994. 24 p.
 13. A Heves megyei Ruházati Ipari Vállalat 25 éve (1954-1979) / Misóczki Lajos = A Heves megyei munkásmozgalom története, V. Eger, 1985. 125-214. p.
 14. Hevesi Körkép. Eger : Magyar Média Lapkiadó V., 1984. 84 p. Vállalatok, üzemek bemutatása.
 15. Jubileum [GYÖNGYSZÖV ÁFÉSZ 40. évfordulója] Áttekintés a szövetkezet életéről, Gyöngyös kereskedelméről = GYÖNGYSZÖV c. üzemi lap melléklete, 1985. november.
 16. Kiadvány / Morvai Ferenc. – Gyöngyös : Megamorv, 1994. 150. p.
 17. Mészégető kemence maradványai a mátrafüredi benevár mellett / Szabó J. József = Agria, XXIV. 1988. 81-88. p.
 18. Mikroelektronikai Vállalat, Gyöngyös : Az alapítás története illusztrációkkal [1986]. 34 p.
 19. Műszakiak a városért. 25 éves a Gépipari Tudományos Egyesület gyöngyösi szervezete / Csefán József = Gyöngyös, II. évf. 1984. 2. sz. 22-25. p.
 20. Szolgáltatások Gyöngyösön 1991/92 / Szerk. Tüske Béla. – Gyöngyös : Ciceró Print Kft. 1991. 80 p.
 21. Szűrszabók és szűcsök Gyöngyösön / Flórián Mária = TanGy, 371-400. p.
 22. Vadászavatás a Mátra alján / Pálosné Nagy Rózsa = Agria, XXVII-XXVIII. 1991-1992. 477-486. p.
 23. Vadászszokások / Dr. Pálos Lászlóné = GyKal, 1994. 162-163. p.
 24. Vízimalmok és molnárok a Mátraalján / Selmeczi Kovács Attila = TanGy, 343-370. p.

Szőlőművelés, borászat

 1. Dr. Kriszten György, a szőlész oktató és kutató munkássága / Lénárt Zoltánné = SzürKal, 21-22. p.
 2. Az egri és a mátraaljai történelmi borvidék / Dr. Bodnár László. Eger, 1987. 367 p.
 3. Egy gyöngyösi szőlőnemesítő : Poczik Ferenc / Molnár József = SzürKal, 1988. 27- 28 p.
 4. A Farkasmályi pincék / Molnár József = SzürKal, 1988. 16. p.
 5. Farkasmályi pincék / Molnár József = GyM, 1983. okt. 23-24. p.
 6. A filoxéra-vész a gyöngyös-visontai borvidéken / Misóczki Lajos = Agria, XXIV. 1988. 143-164. p.
 7. A gazdaság és társadalom összefüggései a Gyöngyös környéki szőlőkultúrában / Kecskés Péter = HSz, 1984. 3. sz. 30-34. p.
 8. Gyöngyös, a szőlő- és a bortermelés hazája / Dr. Kriszten György = Gyöngyös, I. évf. 1983. 3. sz. 14-18. p.
 9. Gyöngyös-Domoszló 40 éve : 1949-1989 / Misóczki Lajos. – Bp. : Mezőgazdasági Kiadó, 1988. 152 p.
 10. Gyöngyös és a Mátraalja szőlőművelésének észak-magyarországi összefüggéseihez / Kecskés Péter = TanGy, 401-456. p.
 11. A gyöngyösi szőlő- és borkultúra története / Lénárt Zoltánné = SzürKal, 4-6. p.
 12. Mátraalja a borversenyek tükrében / Kósik István = GyKal, 1993. 140-143. p.
 13. Mátraaljai Szőlő- és Bortermelők Háza : Vinotéka / Dr. Gyuris Árpád = SzürKal, 22. p.
 14. Régi gyöngyösi bormértékek / Molnár József = SzürKal, 18-19. p.
 15. A Sár-hegy és szőlői / Pozder Miklós = Fh, 10. köt. 1985. 63-72. p.
 16. Szüreti Kalendárium ’88 / Szerk. a Mátrai Szüret ’88 Propaganda Bizottsága Pelle Sándor vez. Gyöngyös, 1988. 54 p.

7. Művelődés, oktatás

 1. A II. Országos Monodráma Szemle / Kalocsai Miklós = Gyöngyös, II. évf. 1984. 4. sz. ápr. 16-17. p. Emlékezés az I. Monodráma Szemlére (1980) is.
 2. Országos Monodráma Szemle, május 22-28. Gyöngyös, 1984. 28 p. Borítócím: Gyöngyös, 650 éves város, 1334-1984.
 3. XV-XVII. századi zenei emlékek Gyöngyösről és Gyöngyöspatáról / Szendrei Janka = GyTan, 179-184. p.
 4. 40 éves a Gyöngyösi Játékszín : 1954-1994 / összeáll. Jankovits Jenő, Bozsik István. – Gyöngyös : Mátra Művelődési Központ, 1994. 86 p.
 5. 350 éves a gyöngyösi gimnázium / Márta Ferenc = Gyöngyös, II. évf. 1984. 5. sz. 7-10 p.
 6. 350 éves gyöngyösi gimnázium / Sereg József = HSz, 1983. 4. sz. dec. 36-40. p. 1634- 1983. Híres növendékek is.
 7. Agrárfelsőoktatás Gyöngyösön / Dráviczki Imre – Misóczki Lajos = HSz, 1984. 2. sz. 25-28. p.
 8. Általános iskolák / Murcsányi László = Gyöngyös, I. évf. 1983. 4. sz. 3-6. p.
 9. A Bajza József Kulturális és Hagyományőrző Egyesület másfél éve / Patkós Magdolna = GyKal, 1990. 95-97. p.
 10. Castrum Bene 1989 : Várak a 13. században : A magyar várépítés fénykora / Szerk. Horváth László. – Gyöngyös . Mátra Múzeum, 1990. 316 p.
 11. Castrum Bene 2/1990 : Várak a későközépkorban / Előszó: Gerő László; Bev. Juan Cabello. – Bp. : Castrum Bene Egyesület… és mások. – 393 p. Castrum Bene – kollokvium anyaga, Gyöngyöstarján, 1990.
 12. Egy rangos természettudományi múzeum vidéken / Homa János = HSz, 1988. 1. sz. 40-42. p.
 13. Egykori növendékek – mai szemmel / Berecz Andrásné = Gyöngyös, II. évf. 1984. 5. sz. 11-18. p. Rövid ismertetések: Bugát Pál, Bajza József, Török Ignác, Nagy Ignác, Vachott Sándor, Vahot Imre, Spetykó Gáspár, Zalár József, Richter Gedeon, Berze Nagy János, Dukesz Artúr.
 14. Ember és természet : Vadászattörténeti és természetvédelmi kiállítási vezető / Dr. Pálosné Nagy Rózsa. – Gyöngyös : Mátra Múzeum, 1985. 27 p.
 15. Észak-magyarországi Pedagóguskórusok találkozója : 1988. április 23-24 : Gyöngyös / Szerk. Kalocsai Miklós. – Gyöngyös, 1988. 11. p. Műsorfüzet.
 16. Fejezetek Gyöngyös művelődéstörténetéből a közgyűjtemények tükrében / Misóczki Lajos = TanGy, 597-659. p. Műemlék könyvtár. A Szent Bertalan templom kincstára. Gyöngyösi levéltár. A református egyházközség gyűjteménye. Az egyesült izraelita hitközség gyűjteménye. A Szent Miklós Magyar Ortodox Egyházközség gyűjteménye. A Kaszinó Egyesület gyűjteménye. A Heves Megyei Gazdasági Egyesület gyűjteménye. A Mátra Múzeum. Tanszermúzeum. Vachott Sándor Városi Könyvtár.
 17. A felsőfokú agrárszakember képzés tradíciói, jelene és jövője Gyöngyösön / Dr. Szemes Lajos = Gyöngyös, II. évf. 1984. febr. 3-6. p. 1925-1984.
 18. Galéria – kálvária / Patkós Magdolna = Prés, 1990. 2. sz. febr. 6. p. 10 év története.
 19. Gyöngyös művelődési fejlődése : 1944/1945 – 1969-ig / Dr. Misóczki Lajos = Gyöngyös, II. évf. 1984. 7. sz. 15-20. p.
 20. A gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, Gyors- és Gépíró Szakiskola Értesítője az intézet fennállásának 360. esztendejében : 1984-1994 / szerk. Berecz Andrásné. – Gyöngyös, 1994. 308. p.
 21. A gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium jubileumi emlékkönyve : 1634-1984. Gyöngyös, 1984. 270 p.
 22. A gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium oktató-nevelő munkája 1970 és 1984 között / Márta Ferenc = Gyöngyös, II. évf. 1984. 5. sz. 24-28. p.
 23. A gyöngyösi egykori Ferences Könyvtárról = Híres magyar könyvtárak / Keresztúry Dezső. – Bp. : RTV Minerva, 1982 [!1983]. – 49-58. p. Klny. is.
 24. Gyöngyösi évszázadok / Báryné Gál Edit. – Gyöngyös : Mátra Múzeum, 1987. 20 p. Helytörténeti kiállítás-vezető.
 25. Gyöngyösi évszázadok : Állandó kiállítás a Mátra Múzeumban / Báryné Gál Edit. – Gyöngyös : Mátra Múzeum, 1992. 12 p.
 26. A gyöngyösi gimnázium államosításának históriája / Misóczki Lajos = Agria, XXI. 1985. 207-214. p.
 27. Gyöngyösi Játékszín : 1954-1984. Ismertető. Gyöngyös, Révai Ny. 1 p.
 28. Gyöngyösi Játékszín : 1954-1989 : A 35 év összefoglalója / Szerk. Jankovits Jenő. – Gyöngyös, 1989. 16 p. Borítócím: Gyöngyös 650 éves város : 1334-1984.
 29. A gyöngyösi kollégiumok / Dr. Csépe György = Gyöngyös, II. évf. 1984. 4. sz. 12-15. p.
 30. A gyöngyösi műemlékkönyvtár / Dr. Fülöp Lajos = BNJGj.e, 38-42. p.
 31. Gyöngyösi Műhely / Szerk. Delast Elena. – Gyöngyös : Gyöngyösi Műhely, Mátra Művelődési Központ, 1992. 40 p. Gyöngyösi képzőművészek felsorolása.
 32. A gyöngyösi Nemecz József Mezőgazdasági Szakközépiskola és Húsipari Szakmunkásképző Intézet évkönyve : 1925-1986 / szerk. Vadász Ernő és mások. – Gyöngyös : Nemecz Mezőgazdasági Szakközépiskola és Húsipari Szakmunkásképző Intézet, 1986. 94 p.
 33. A gyöngyösi Társadalmi Ünnepségeket és Szertartásokat Szervező Iroda Módszertani füzete házasságkötésre. – Gyöngyös, 1985. [45] p.
 34. A gyöngyösi Vak Bottyán Gimnázium és Szakközépiskola az 1960-as években / Sereg József = Gyöngyös, II. évf. 1984. 5. sz. 19-23. p.
 35. A gyöngyösi Vidróczki Néptáncegyüttes 30 éves működéséről / Szerk. Szívós József. – Gyöngyös, 1992. 52. p. Borítócím: Vidróczki Néptáncegyüttes
 36. Harminc éves a Gyöngyösi Játékszín / Szerk. Jankovits Jenő. – Gyöngyös, 1984. 24 p. Borítócím: Gyöngyös 650 éves város, 1334-1984.
 37. Az igaz Művészet szolgálatában : A gyöngyösi Galéria krónikája / Pelle Sándor = HSz, 1985. 3. sz. 45-47. p.
 38. Jubileumi program a Berze Nagy János Gimnázium fennállásának 350. évfordulójára. Gyöngyös, 1984. 26 p. Borítócím: Gyöngyös 650 éves város : 1334-1984. Tart.: A gimnázium 350 éves történetének rövid áttekintése / Tóth Vilmos. Rövid életrajzok: Berze Nagy János, Bugát Pál, Török Ignác, Bajza József, Nagy Ignác, Vachott Sándor, Vahot Imre, Zalár József, Dukesz Artúr
 39. Kamara képzett hangszálakkal : A Szent Bertalan Kamarakórus rövid krónikája / Baghy Emilia = GyKal, 1993. 129-130. p.
 40. A kilencvenes évek gimnáziuma / Berecz Andrásné = GyKal, 1991. 38-39. p.
 41. A Mátra : Állandó kiállítási vezető / Dr. Nagy Gyula.- Gyöngyös : Mátra Múzeum, 1985. 24 p.
 42. Mátra : ismertető a gyöngyösi Mátra Múzeum természettudományi kiállításához / Kovácsné Földessy Mariann. – Gyöngyös, 1990. 39 p.
 43. „Mátra” Művelődési Központ : Gyöngyös, Nemecz tér 3. – Gyöngyös, 1984. 8 p. Ismertető.
 44. A Mátra Művelődési Központ 15 éve : 1978-1993. / Szerk. Kary József. – Eger, 1993. 1. köt.: 77 p. 2. köt.: 73 p. /adattár/. Gyöngyös művelődéstörténete is, 1800-1993.
 45. A mezőgazdasági szakképzés útja Gyöngyösön (1871-1972) / Misóczki Lajos = Gyöngyös, II. évf. 1984. 3. sz. 13-16. p.
 46. Néptánciskola és közösségei : Ördögszekér együttes, Kalamajkó együttes, Garabonciás Folkműhely / Tomory Gábor = GyKal, 1993. 131-133. p.
 47. Oskolák és iskolák : Epizódok tizenhat régi iskolánk történetéből / Mészáros István. – Bp. : TanKvk., 1988. Gyöngyös: 185-198. p.
 48. Óvodai nevelés / Murcsányi László = Gyöngyös, I. évf. 1983. 3. sz. 3-7. p.
 49. Pátzay János és Gyöngyös / Boldog István = GyKal, 1994. 129-131. p. Kántor, karnagy.
 50. A pedagóguskórusok első észak-magyarországi találkozója / Kalocsai Miklós = Gyöngyös, II. évf. 1984. 7. sz. 21-23. p.
 51. Studensek, magisterek, doctorok / Kovács Béla = Archívum, 11. sz. Eger, 1983. 5-41. p. Gyöngyösi származású személyek külföldi egyetemeken a XIV. századtól
 52. Százéves az Alsóvárosi Egyházi Énekkar / Szlanka Tibor = Gyöngyösi Hírek, 1990. febr. 5. p.
 53. Színház a 19. századi képzőművészetben : Színészportrék, szerepképek, jelenetképek. A Magyar Színházi Intézet kiállítása a Mátra Művelődési Központban. Gyöngyös, 1984. május 22-május 30. / Összeáll. Sz. Suján Andrea. – Magyar Színházi Intézet, É.n. 21, [30] p.
 54. Új otthont kapott az ipari szakmunkásképző iskola / Sánta Imre = Gyöngyös, I. évf. 1983. 2. sz. 14-18. p.
 55. Vadászattörténeti Osztály a Mátra Múzeumban / Pálos Lászlóné= HSz, 1984. 2. sz. 54. p.
 56. Városi és Pedagógus Kórus : Gyöngyös : 1977-1992 / Szerk. Szívós József. – Gyöngyös, 1992. 28 p. Borítócím: Pedagóguskórusok találkozója
 57. Vihar a 4-es iskola körül / Szurovecz János = Prés, 1992. márc. 4. p.

8. Nyelvészet. Irodalom

 1. Egy gyöngyösi tudós tanár : dr. Bán Imre / Molnár József = Prés, 1991. 21. sz. júl. 5. 7 p.
 2. Egy régi március : 175 éve született Spetykó Gáspár / Molnár József = Prés, 1991. 10. sz. márc. 15. 6-7. p.
 3. Gyöngyös és környékének nyelvjárási sajátosságai / Fülöp Lajos = MátrTan, 1993. 27-54. p.
 4. Gyöngyösi-diákok voltak [Nagy Ignác, Berze Nagy János, Bajza József] / Fülöp Lajos = HSz, 1984. 1. sz. 25-30. p.
 5. Gyöngyösi földrajzi nevek egy XIX. századi városi jegyzőkönyv alapján / Fekete Péter = Az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei, 17. 1984. 149-165. p.
 6. A jelzős szerkezet számbeli egyeztetése Gyöngyös és vidékének nyelvjárásában / Fülöp Lajos = Studia in honorem P. Fabián, E. Rácz / Szathmári… – Bp. 1988. 47-52. p.
 7. A mátraaljai nyelvjárás mondattanához / Fülöp Lajos = TanGy, 661-672. p.
 8. Megamorv-Petőfi Expedíció jelentése / Morvai Ferenc Kazánfejlesztő és Kutató Iroda. [1988?]. 65 p.
 9. Mondattani sajátságok a mátraalji palóc nyelvjárásban / Fülöp Lajos = A magyar nyelv rétegeződése I. Bp. 1988. Akad. K. 327-336. p.
 10. A Sár-hegy dűlőnevei / Pozder Miklós = Fh, Supplementum 2. Gyöngyös, 1988. 87-89. p.
 11. Spetykó Gáspár (1816-1865) / Dr. Fülöp Lajos = BNJGj.e, 101-105. p.
 12. Vachott Sándor (1818-1861) / Dr. Hontert Rezső = BNJGj.e, 106-108. p.
 13. Vahot Imre (1820-1879) / Dr. Hontert Rezső = BNJGj.e 109-111. p.
 14. Zalár József (1825-1914) / Dr. Czinder Károlyné = BNJGj.e = 111-115. p.

Rövidítésjegyzék

BNJGj.e = A gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium jubileumi emlékkönyve : 1634-1984. Gyöngyös, 1984. 270 p.
Főnix = Főnix : A hamvaiból újjáépült város : 1917-1992 / Összeáll. Dr. Nagy Lajos. Gyöngyös, 1992. 87 p.
Fh = Folia historico-haturalia Musei Matraensis / Szerk. Varga András. Gyöngyös, 1983- 1992. Számozott kötetek, évenként
GyKal = Gyöngyösi Kalendárium
GyM = Gyöngyösi Műsor : A Mátra Művelődési Központ műsorfüzete
HSz = Hevesi Szemle
Klny. = Különlenyomat
MátrTan = Mátrai Tanulmányok : 1993 / Szerk. Horváth László. Gyöngyös, 1993. 165 p.
NNy = Nép – Nyelv : Tanulmányok Fülöp Lajos 60. születésnapjára / Szerk. Balázs Géza, Selmeczi Kovács Attila. Bp. 1992. 99 p.
SzürKal = Szüreti Kalendárium ’88. Gyöngyös, 1988. 54 p.
TanGy = Tanulmányok Gyöngyösről / Szerk. Havassy Péter, Kecskés Péter. Gyöngyös, 1984. 697 p.


Szerzői névmutató

B. Gál Edit ld. Gál Edit, B[áryné]
Baghy Emilia 233
Balázs Géza 13
Baranyiné Szilágyi Erzsébet ld. Szilágyi Erzsébet, Baranyiné
Barta Róbert 166
Bartus József 24
Berecz Andrásné 152, 207, 213, 234
Berzétei László 125
Bodnár László 25, 180
Bokros István 78
Bokros Mária, Tóthné 7-8, 10
Boldog István 35, 243
Bozsik István 198
Cabello, Juan 205
Csefán József 173
Csépe György 223
Czinder Károlyné 265
Dala László 22-23
Delast Elena 225
Dénes József 31, 86
Détári Angéla, Héjjné 126
Draskóczy István 33, 63
Dráviczki Imre 201
E. Kovács Péter ld. Kovács Péter, E.
Fekete Péter 256
Fehér Miklós 113
Flórián Mária 175
Földessy Mariann, Kovácsné 236
Fülöp Lajos 107, 134-135, 224, 254-255, 257-258, 260, 262
Gál Edit, Báryné 93, 155-156, 163, 218- 219
Gerő László 205
Guszmanné Nagy Ágnes ld. Nagy Ágnes, Guszmanné
Gyuris Árpád 191
Hatala Zoltán 6,148
Havassy Péter 14
Heiszler Vilmos 28
Héjjné Détári Angéla ld. Détári Angéla, Héjjné
Homa János 206
Hontert Rezső 48, 263-264
Horváth László 12, 49, 76, 145
Horváth Mihály 90
Jankovits Jenő 198, 221, 230
Kakuk Imre 89
Kalocsai Miklós 195, 209, 244
Kandra Kabos 32
Kapor Elemér 131
Kárpáti László 112
Kary József 238
Kassay Kázmér 106
Kecskés Péter 14, 124, 185, 188
Kelemen Árpád 157
Keresztesi Lajos 59
Keresztúry Dezső 217
Kisterenyei Ervin 114
Komenczi Bertalan 6
Kósik István 190
Kovács Béla 66, 245
Kovácsné Földessy Mariann ld. Földessy Mariann, Kovácsné
Kriszten György 186
L. Nagy Zsuzsa ld. Nagy Zsuzsa, L.
Lénárt Andor 162
Lénárt Zoltánné 179, 189
Lovász Béláné 1
Löffler Erzsébet 160
Márta Ferenc 199, 216
Mészáros István 241
Misóczki Lajos 15., 62, 99, 111, 141, 167, 184, 187, 201, 210, 213, 220, 239
Molnár József 5, 26-27, 29, 36-47, 50-51, 53, 56-57, 60, 68, 70-75, 80, 82-83, 85, 88, 92, 94-96, 100-102, 105, 117-118, 128, 139, 147, 151, 164, 181-183, 192, 252-253
Monok István 116
Morvai Ferenc 170, 259
Murcsányi László 202, 242
Nagy Ágnes, Guszmanné 11
Nagy Gyula 235
Nagy Lajos 58, 123
Nagy Rózsa, Pálosné 119, 158, 176-177, 208, 249
Nagy Zsuzsa, L. 156
Németh Gábor 79
P. Posta Benjámin ld. Posta Benjámin, P.
Pálos Lászlóné ld. Nagy Rózsa, Pálosné
Pálosné Nagy Rózsa ld. Nagy Rózsa, Pálosné
Patkós Magdolna 6-10, 81, 110, 203, 212
Pécsi István 84
Pelle Sándor 194, 231
Petercsák Tivadar 159
Pető Ernő 143
Pintér László 138
Podani János 136
Pók László 98
Posta Benjámin, P. 115
Pozder Miklós 193, 261
Sánta Imre 248
Selmeczi Kovács Attila 13, 165, 178
Sereg József 54, 64-65, 104, 200, 228
Simon Antal 146
Soós Imre 109
Sugár István 130
Suján Andrea, Sz. 247
Sz. Suján Andrea ld. Suján Andrea, Sz.
Szabó Béla 144
Szabó J. József 34, 52, 171
Szabó Jolán 55, 67,
Szakály Ferenc 61, 161
Szalmási Ferencné 120
Szecskó Károly 77
Szemes Lajos 211
Szendrei Janka 19
Szilágyi Attila 144
Szilágyi Erzsébet, Baranyiné 150
Szívós József 229, 250
Szlanka Tibor 246
Szurovecz János 251
Tir Dezső 3
Tomory Gábor 240
Tóth László 87, 126
Tóth Vilmos 232
Tóthné Bokros Mária ld. Bokros Mária, Tóthné
Tüske Béla 174
Vadász Ernő 226
Vadon Béla 16
Varga András 17, 136
Varga Sándor 137, 142, 154
Vitovszki Mária 7