Szakdolgozatok, kéziratok

Helytörténeti gyűjteményünk becses darabjai közé tartoznak a különböző helyi témájú szakdolgozatok, disszertációk, kéziratok és önéletírások, tehát az olyan dokumentumok, amelyek nyomtatásban nem jelentek meg, de a szerző révén valamilyen módon bekerültek könyvtárunkba nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy azok közkinccsé válhassanak.

Továbbra is várjuk az olyan munkák eredeti vagy másolt példányait, amelyek bármilyen témakörben (kultúra, oktatás, természettudományok, történelem, vallás, sport, néprajz, stb.) Gyöngyös város és környéke településeivel, valamint a Mátra hegységgel foglalkoznak.

A hozzánk felajánlott műveket beleltározzuk, gyűjteményünk részévé válnak, és azokat megilletik mindazon szerzői jogok, amelyek bármely más kiadványokat érintik (pl. nem kölcsönözzük, nem másoltathatók).

(Utolsó frissítés: 2008. április 9.)

Általános művek, könyvtárügy, olvasás, sajtó
Társadalomtudományok, oktatás, kultúra, néprajz
Természettudományok, műszaki tudományok, szőlészet-borászat
Művészetek, zene, irodalom, sport
Történelem, életrajzok

Általános művek, könyvtárügy, olvasás, sajtó

Szerző Cím Elkészítés éve Terjedelem Raktári jelzet
Berényi Lajosné Adács községi könyvtárának fejlődéstörténete 1977. 20 p. 020 B 54
Csontos Andrea A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár története : Szakdolgozat 2003. 45 p. 020 C 79
Farkas István A gyöngyösi Ferences Kolostor Könyvtárának története és művelődéstörténeti értékei : Szakdolgozat 1998 74 p. 020 F 23
Gyóni Katalin A Vachott Sándor Városi Könyvtár helyismereti részlege 2002. 31 p. + mell. 020 G 84
Hevesi Mária A gyöngyösi gimnázium könyvtára a századelőn 1997. 30 p. 020 H 67
Hevesi Mária A gyöngyösi gimnázium könyvtárainak története 1634-1945 2000. 43 p. + mell. 020 H 67
Jakus Sándorné Az olvasás gyönyörűsége : A könyv és könyvtár szerepe a gyermeki világkép kialakításában 1998. 54 p. + mell. 020 J 21
Kiss Gertrúd A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár története 1998. 35 p. 020 K 53
Kissné Palocsay Ágnes A gyöngyösi ferences kolostor könyvgyűjteménye 1993. 75 p. 020 K 57
Mocsáry Annamária A gyöngyösi műemlékkönyvtár története 1990. 30 p. 025 M 72
Murányi Adrienn A gyöngyösi Vachott Sándor Városi története 2006. 55 p. 020 M 95
Papp Józsefné Közművelődési és szakkönyvtárak szerepe a mezőgazdasági tájékoztatás terén, különös tekintettel a táj mezőgazdasági kultúrájára 1979. 59 p. 020 P 33
Szabó Józsefné A gyöngyösi Városi-Járási Könyvtár állományának elemzése 1978. 45 p. + mell. 020 Sz 16
Simon Andrásné Marketing hatása a könyvtári szolgáltatások átalakulásában 2003 30 p. 020 S 59
Sipos Lajosné A „Gyöngyösi Lapok” története
[sajtótörténet]
1992. 58 p. + mell. 070 S 65
Szentirmay Judit A Mátravidék című gyöngyösi hetilap története 1998. 52 p. 070 Sz 64
Tóth Andrea A Gyöngyösi Kalendárium 20 évfolyama : Történeti-, szerkezeti-, formai áttekintés 1909-2006 2006. 13 p. 058 G 85

Társadalomtudományok, oktatás, kultúra, néprajz

Szerző Cím Elkészítés éve Terjedelem Raktári jelzet
Kemény Attila Az 1945-ös földosztás Visontán 1998. 58 p. 332 K 34
Fodor Lajosné A dualizmus korának közoktatáspolitikája Heves megyében : Bölcsészdoktori disszertáció 1984. 225 p. 370 F 67
Pásztorné Fenyves Lenke A gyöngyösi Mezőgazdasági főiskola története 1997. 54 p. + mell. 378 P 41
Ördög István Gyöngyös város kulturális helyzetének és koncepciójának elemzése, valamint újrafogalmazása 2005. 41 p. 374 Ö 38
Ördög István Helyzetelemzés gyöngyös város oktatásáról 1995. 62 p. 373 Ö 38
Ivántsy Anita Gyöngyös kulturális és sportrekreációs élete 1996. 36 p. 379 I 94
Berényi Lajosné Népnyelvi hagyományok : gúnynevek- Adács 1984. 4 p. 392 B 54
Kis Timea Gyöngyöstarján népi étkezése : A népi étkezési szokások változása a 20. században 2003. 79 p. + mell. 392 K 49
Szabóné Magyari Klára A reformáció kialakulása és elterjedése Gyöngyösön 1711-ig 48 p. 284 Sz 23
Zsédőné Lukács Anita Gyöngyös és a Mátravidék hagyományai, népszokásai 2005. 102 p. 394 Z 77

Természettudományok, műszaki tudományok, szőlészet-borászat

Szerző Cím Elkészítés éve Terjedelem Raktári jelzet
Gáll György Egy „elfeledett” matematikus : Kerékjártó Béla élete és munkássága [1898-1946, mátrafüredi kötődés] 2001. 77 p. 510 G 21
Lovász Emese Detk község infrastrukturális fejlődése 1999. 60 p. + mell. 620 L 84
Dr. Szabó Imre A Mátra-bükkaljai lignitbányászat története 1995. 81 p. + mell. 622 Sz 15
Dr. Szabó Imre – Vasborosi Balázs A Mátra-Bükkaljai külfejtésben bekövetkezett elemi károk, súlyos és halálos balesetek : 1957 – 1993 1997. 50 p. 622 Sz 15
Pálos László Nagyméretű külfejtések tájrendszere : Doktori értekezés 1983. 130 p. 622 P 21
Pelle Sándor Külszíni bányaművelés Detk község térségében 2000. 57 p. + mell. 622 P 54
Kun Béla, Pantó Endre, Soós Imre Dr., Szabóné Drubina Magda, Szandtner Athur, Vidacs Aladár dr. A gyöngyösoroszi tarkaérc és a Bakony mangánércbányászata 1996. 80 p. + mell. 622 K 98
Kun Béla Mátrai ásványbánya vállalat 1951. 196? 67 p. 622 K 98
Jaros Gábor Gyöngyös-farkasmályi pincesor fejlesztési terve 2002. 53 p. + mell. 634 J 96

Művészetek, zene, irodalom, sport

Szerző Cím Elkészítés éve Terjedelem Raktári jelzet
Lovász Béláné A gyöngyösi kórusok története és dokumentációja 1986. 47 p. + mell. 780 L 84
Szabó Tivadar A gyöngyösi járás népdalai 1953. január havában 1953. 106 népdal. 784 Sz 21
Fodor Csilla Bán Imre (1905-1990) bibliográfia :1976-1993 1993. 40. p. 894 F 65
Székely Miklósné Gyöngyös irodalmi hagyományai : Életrajz és bibliográfia 1995. 40 p. 019 G 85
A Gyöngyösi Atlétikai Klub jegyzőkönyvei 1911-1913; 1922-1930. 1911-1930. Számozatlan 796 G 85
Rozgonyi Iván A megyei bajnokságtól az élvonalig : Gyöngyösi sikerek : 1976-1987 [Tenisz] 1987. 64 p. 796 R 90
Rozgonyi Iván (összegyűjt.) A Gyöngyösi S. E. elnökségi üléseinek, Intézi bizottságainak jegyzőkönyvei, dokumentumai : 1979-1985. 1979-1985. 4 dosszié 796 G 85
A Mátra Kupa [tájékozódási futóversenyek] jegyzőkönyvei, dokumentumai : 1992-1994 1992-1994 5 dosszié 796 M 43

Történelem, életrajzok

Szerző Cím Elkészítés éve Terjedelem Raktári jelzet
Bányainé Szalai Edina Szélsőjobboldali irányzatok Gyöngyösön a két világháború között 2007. 89 p. 943.9 B 28
Berényi Lajosné Adács község múltja és jelene 1985. 4 p. 943.9 B 54
Bozsik Pál Élménybeszámoló : A doni hadjárat 20. tábori tüzérosztály szomorú tragédiájáról 1997. 28 p. 943.9 B 84
Csordás Lászlóné Atkár község története és bibliográfiája 1998. 69 p. 943.9 C 82
Fazekas László Domoszló község monográfiája 197? 10 p. 943.9 F 30
„Fényben viharban” jelige Az ipari fejlődés előrehaladása gyöngyösön a XIX. sz. második felétől napjainkig 196? 33 p. + mell. 943.9 I 64
dr. Ferenczi Árpád Domoszló – elmagyarosodott tót falu 197? 13 p. 943.9 F 49
Gyurkó Balázs Ne menj el mellette! Brezovai-kastély Nagyréde 2018 12 p. 943.9 G 99
Hancsók Éva Gyöngyös város a tanácsköztársaság idején 197? 23 p. 943.9 H 27
Jakab Istvánné Gyöngyöshalász monográfiája 198[6?] 48 p. 943.9 J 14
Juhász István Puky Miklós [összegyűjtött dokumentumok, fénymásolatok] 198? 929 P 96
Juhász László Szülőfalum története [Nagyfüged] 1998. 53 p. 943.9 J 91
Kiss Sándor Önéletírás [1944. okt. – 1947 ; Karácsondi vonatkozásokkal] 2005[?] 29 p. 943.9 K 56
Komjáti Zoltán Az 1704-es gyöngyösi béketárgyalások 2004. 21 p. 943.9 K 67
L. Ferencfalvi Éva Igaz Emberek [Ferencfalvi Kálmán életútja, dokumentumai] [2002-2004?] 100 p. 323 F 49
Melicher József A Magyar Királyi 20. honvéd Könnyű tüzérezred működése a keleti arcvonalon 1942-43-ban [198?] 52 p. + mell. 943.9 M 52
Móricz Béla – Kocsis József A zsadányi és törökszentmiklósi Almásy család származásrendje 1967, 2007. 40 p. 929 A 45
Németi Gábor Heves megye a Rákóczi szabadságharc idején 197? 20 p. 943.9 N 60
Pampuk Imre Gyöngyös város felszabadulása és tizenötéves fejlődése [1960?] 14 p. 943.9 P 22
Nagy Mariann Az önkény évei Gyöngyösön források és visszaemlékezések alapján 1993. 48 p. 943.9 N 25
Rozgonyi Iván (gyűjtése) Gyöngyös – 1956. forradalmi események dokumentumai ; Gyöngyös Város Munkástanácsa jegyzőkönyvei 1956 943.9 G 85
Szarvas Gáborné Gyöngyösoroszi története 1995-ig 1995[?] 97 p. 943.9 Sz 32
Tóth Józsefné Karácsond rövid története és bibliográfiája 1998. 34 p. 943.9 T 74