SZÜLŐFÖLDEM – Ifjúsági verspályázat

SZÜLŐFÖLDEM – Ifjúsági verspályázat
A Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület pályázati felhívása:

„A szülőföld, a közelebbi és távolabbi haza iránti megbecsülés kifejezése a magyar lírai költészet legszebb hagyományai közé tartozik. Pályázatunkkal ezt a tradíciót szeretnénk ápolni, felkelteni a fiatalok érdeklődését a líra, a versírás és olvasás iránt, figyelmüket a szülőföld, a haza értékei, hagyományai felé fordítani.

A Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület (KIMTE) Líra Szekciója, A Magyar Parnasszus Az Élő Magyar Líra Csarnoka hagyományteremtő szándékkal verspályázatot ír ki nappali tagozatos általános és középiskolai tanulók számára.

A versek magyarlakta településről, vagy tájegységről szóljanak, mutassák be, fejezzék ki a pályázót a szülőföldjéhez kapcsoló érzelmeket.

A pályázatra küldött versek terjedelme 8-50 sor között legyen. Versének formáját minden pályázó maga választja meg, de a zsűri a versek elbírálásánál figyelni fog arra, mennyire jól, tömören és találékonyan kezeli a szerző az általa választott formát, ismeri és betartja-e annak szabályait.
A pályázatra 8 sornál rövidebb verset is elfogadunk, amennyiben a pályázó művét szabályos disztichonban írja, és a pályamű tartalma megfelel az epigramma műfaji követelményeinek. Ebben az esetben elfogadunk 2, 4 vagy 6 sorból álló verseket is.”

További részletek a KIMTE honlapján http://kimte.hu/content/sz%C3%BCl%C5%91f%C3%B6ldem-%E2%80%93-ifj%C3%BAs%C3%A1gi-versp%C3%A1ly%C3%A1zat.
Beküldési határidő: 2012. március 15.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2012. április 11.