A könyvtár és számítástechnika kapcsolata, a digitális könyvtári médiumok használata

Tananyag kiegészítő óra 11. osztályosoknak minden tantárgyhoz.

A program szakmai tartalma:

Az órán átismételtük a csoportal az információhordozók típusait, a hagyományos és nem hagyományos formákat. Ezután a könyvtár és számítógép kapcsolatáról esett szó. Megbeszéltük az elektronikus és a digitális médiumok használatának lehetőségeit, felhasználásuk elkerülhetetlenségét. Felhívtam a figyelmet arra, hogy az elektronikus és digitális fogalma mennyire összefonódik a hétköznapi szóhasználatban.

A tanítási óra végére sikerült elhelyezni a digitális könyvtári médiumokat a könyvtári ismeretek rendszerében. Szó esett az internet világáról és az elektronikus információ veszélyeiről, illetve a hibalehetőségekről.

A téma nem volt ismeretlen előttük, korábban már találkoztak a fogalmakkal, a tanítási óra legfőbb célja így a könyvtári szempontú rendszerezés volt. Házi feladatként a digitális könyvtárakkal való ismerkedést kapták.

A tanítási órán a 11. A  egyik csoportja vett részt 12 fővel.

Koordinátor/szervező: Valakovicsné Lakatos Marianna

Előadó/megvalósító: Valakovicsné Lakatos Marianna

Helyszín: Széchenyi István Római katolikus Középiskolája, Hatvan

Dátum: Hatvan, 2014. április 10.