Álláspályázat

A Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
  gyermekkönyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, négy hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3200 Gyöngyös, Fő tér 10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Gyermekkönyvtárosi munkakör betöltése, dokumentum- és információszolgáltatás, a gyermekkönyvtár állományának gyarapítása, gondozása, óvodai és iskolai csoportok fogadása (könyvtárbemutató, könyvtárhasználati, tematikus foglalkozások vezetése), a gyermekirodalom értékeinek élményközpontú közvetítése, valamint közösségi élményt adó színvonalas programok szervezése, közösségfejlesztés, könyvtári marketingtevékenységben való részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

·           Főiskolai vagy egyetemi könyvtáros végzettség,

·           Magyar állampolgárság

·           Büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·           szakmai tapasztalat könyvtári munkahelyen

·           pedagógusi, vagy óvodapedagógusi végzettség

·           gyöngyösi lakhely

·           e-Corvina rendszer ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

·           Kiváló szintű kommunikációs készség, team-munka,

·           Pedagógiai érzék,

·           Kiváló szintű problémamegoldó képesség,

·           Empátia, tolerancia,

·           Kreativitás,

·           Rugalmasság, igényesség, önálló munkavégzés.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  Részletes szakmai önéletrajz.

  Motivációs levél.

  Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolatai.

  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a

  pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

  illetve a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

·           Postai úton, a pályázatnak a Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gyermekkönyvtáros.

·           Személyesen: Farkas István igazgató, 3200 Gyöngyös, Fő tér 10.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 25.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 2019. január 18.

  /corvinaportal/gyongyos

  www.gyongyos.hu

  Közigállás

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a /corvinaportal/gyongyos honlapon, illetve személyesen az intézményben szerezhet.