Álláspályázat

A Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
olvasószolgálati könyvtáros
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, négy hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3200 Gyöngyös, Fő tér 10., Gyöngyös,Platán u. 2/2

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Olvasószolgálati munkatárs, a tevékenységgel összefüggően kölcsönzés, tájékoztatás, állományfejlesztés, közösségfejlesztés, rendezvényszervezés, könyvtári marketingtevékenységben való részvétel, muzeális gyűjtemények gondozása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

·         Főiskolai vagy egyetemi könyvtáros végzettség,

·         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

·         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

·         Magyar állampolgárság

·         Büntetlen előélet
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         szakmai tapasztalat könyvtári munkahelyen

·         művelődésszervező területen szerzett tapasztalat

·         e-Corvina rendszer ismerete
 
Elvárt kompetenciák:

·         Kiváló szintű kommunikációs készség, team-munka,

·         Rugalmasság, igényes munkavégzés.
 
Előnyt jelentő kompetenciák:
Történelmi és művészettörténeti képzettségek, ismeretek
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         Részletes szakmai önéletrajz.

·         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat.

·         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 10.
A pályázatok benyújtásának módja:

·         Postai úton, a pályázatnak a Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény
címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 10. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: olvasószolgálati könyvtáros.

·         Személyesen: 3200 Gyöngyös, Fő tér 10.
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2018. május 10. – 2018.június 10. ·     

·         www.gyongyos.hu

·         Közigállás 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.