ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

A Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.alapján  pályázatot hirdet
                                   olvasószolgálati könyvtáros
                                        munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, négy hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3200 Gyöngyös, Fő tér 10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Olvasószolgálati munkatárs, a tevékenységgel összefüggően kölcsönzés, tájékoztatás, állományfejlesztés, közösségfejlesztés, rendezvényszervezés, könyvtári marketingtevékenységben való részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai vagy egyetemi könyvtáros végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai tapasztalat könyvtári munkahelyen
 • e-Corvina rendszer ismerete
 • gyöngyösi lakhely

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség, team-munka,
 • Rugalmasság, igényesség, önálló munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, illetve a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 10. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: olvasószolgálati könyvtáros.

 • Személyesen: Farkas István igazgató, 3200 Gyöngyös, Fő tér 10.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2019. május 24. – 2019. június 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://brody.iif.hu/gyongyos honlapon, illetve személyesen az intézményben szerezhet.