Dr. Bajcsi Ildikó: Magyarnak lenni (Cseh)Szlovákiában

Az előadás a (cseh)szlovákiai magyarság elmúlt 100 évének főbb történéseit mutatja be. Főként azokat a múltbeli eseményeket emeli ki, amelyek az állam- és rendszerváltásokhoz kötődnek és jelentős módon hozzájárultak a kisebbség identitásának a kialakulásához. Emellett hangsúlyosan szól a fiatal kisebbségi közösség társadalmi és generációs változásairól. Valamint a kényszerközösségből sorsközösséggé alakult felvidéki magyarság szétfejlődéséről és anyaországi, kisebbségi és csehszlovákiai kötődéseiről értekezik. Az előadás az 1918-20-as államváltás időszakától a rendszerváltásig foglalja össze a kisebbség történetét, de kitér a felvidéki magyarság napjainkat érintő főbb – társadalmi, politikai és kulturális – kérdéseire és kihívásaira.

2020 első félévének következő előadásai
– március 4.: Dr. Főcze János, MNL, EKE TDI: Magyarnak lenni Romániában
– április 1.: Szabó György, Beregdéda, EKE TDI: Magyarnak lenni Kárpátalján
– április 22.: Dr. Rainer M. János akadémikus, egyetemi tanár, EKE: Záró előadás

Időpont: 2020. 02. 12., szerda 16.30 óra
Helyszín: Központi könyvtár, emelet – Eger, Kossuth Lajos utca 12.

Tovább a program plakátjához…