Sinclair Lewis: Dr. Arrowsmith – Egy orvos regénye

Sinclair Lewis
Sinclair Lewis: Dr. Arrowsmith - Egy orvos regénye

Felnőtt könyvtár
2023. októberi könyvajánló
Európa Könyvkiadó
Megjelenés: 2023.08.24
regény

A fiatal orvos, dr. Martin Arrowsmith élete végeérhetetlen dilemmával telik: orvosként gyógykezelje a rászorulókat az anyagi és társadalmi előrejutása érdekében, vagy a fáradságos és szerény megélhetést biztosító laboratóriumi kutatómunkát válassza a betegségek leküzdésére az egész emberiség üdvére?

Akárhogy is dönt pályája során, az egyetem falai között, kis- és nagyvárosban praktizálva, klinikai specialistaként, majd rangos egészségügyi intézmény vezetőjeként, egyre csak meg nem értéssel, elégedetlenséggel, rosszakarattal, nyerészkedő tudatlansággal és puszta emberi ostobasággal kénytelen hadakozni. A magánéletében, a nőkkel való viszonyában – a hűség és a vágy között – hasonlóképp ingadozó doktort végül hatalmas kihívás elé állítja a sors: egy pestisjárvány dúlta karibi sziget lakosságát kell megmentenie az általa feltalált szérummal. Emberek ezreinek élete függ attól, hogy ne csupán kísérleti patkányként tekintsen rájuk oltóanyagának remélt sikere érdekében. A Nobel-díjas szerző már megírása idején klasszikusként emlegetett, szatirikus és humoros, egyben mélyen humánus – a gyógyászat és a gyógyszeripar etikai vonatkozásai miatt ma is igen aktuális – élet- és társadalomrajzát Schöpflin Aladár értő és stílusos fordításában olvashatjuk magyarul.

Legújabb
könyveink