A Könyvtár épülete

Az egykori Grassalkovich-palota

Az épületet a város egykori földesura, báró Grassalkovich Antal építtette 1742-43-ban, nagyméretű, kőkeretes rokokó, dúsan faragott kapuzattal, melyet a család bárói címere díszít.

Az egykori Grassalkovich-ház kapuja (2003)

 

Egy 1777-es leltár szerint a ház már az ifjabb Grassalkovich Antal – aki a hercegi címet is elnyerte – tulajdonában volt. A leltárból tudjuk azt is, hogy az akkor egyemeletes ház földszintjén hat üzlethelyiség volt a görög kereskedőknek bérbeadva, emeletét pedig 14 szoba foglalta el a mellékhelyiségekkel együtt. A részletesen ismertetett szobaberendezésekből fényűzően gazdag főúri palota képe bontakozik ki: „a Képes szoba 152 Kupferen tapeczirozva vagyon”, a többi szoba „nyomtatott vászonnal”, „kék virágos papirossal” van borítva, az „olasz kemencés szoba” pedig „razéttal aranyos laisznyákkal vagyon spalirozva.” A palota építőmesterét nem ismerjük, csupán feltételezzük, hogy Oracsek Ignác, a Grassalkovich család építésze, vagy pedig Quadri József és Kristóf, Gyöngyös ez idő tájt legtöbbet foglalkoztatott építőmesterei végezhettek maradandó munkát.

A még egy emeletes épület (jobbról a 3. ház)
1890 körüli felvétel

 

Az épület 1848-78. között gróf Károlyi Györgyé volt. 1849-ben osztrák sebesülteket elhelyezésére szolgált. A XIX. század végén Vajda Antal bankigazgató tulajdonába került, aki 1905-06-ban második emeletet épített a házra. Átalakították a homlokzatot is, megtartották a gazdag faragású címeres kőkeretű kapuzatot, továbbá a lépcsőház 1. emeletének barokk kőbabás korlátját egy emelettel feljebb másodlagos elhelyezésben. Az udvari szárny első emeleti részét a barokk földszintre az 1960-as években építették rá.

Fő téri hangulat 1910 körül

 

Az épület északi (udvari) részén egykoron gazdasági épületek és istállók voltak. Az 1950-es évektől itt kapott helyet egy szállítási cég (TEFU), a tejipar, később pedig lakásokat és irodákat alakítottak ki. Az épületet 1992-1998. között teljesen felújították, így a főhomlokzatot is.

Az egykori palota ma Gyöngyös város Fő terének egyik meghatározóan szép épülete. 1998. őszétől az 1-2. emeleten a Vachott Sándor Városi Könyvtár kapott benne helyet. A földszinti utcai frontot jelenleg a Tourinform Iroda és Galéria, ill. üzletek foglalják el, az udvari szárnyban pedig a Mátraaljai Borok Háza, ill. kisebb üzletek-irodák működnek.

Irodalom: Heves megye műemlékei, III. köt. Bp. 1978. Akadémiai K.
Molnár József: A gyöngyösi Fő tér története. Gyöngyös, 2000.

A könyvtárépület ma